Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 194/2000 účinný od 23.06.2000 do 31.12.2003

Platnosť od: 23.06.2000
Účinnosť od: 23.06.2000
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 194/2000 účinný od 23.06.2000 do 31.12.2003
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 194/2000 s účinnosťou od 23.06.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona Národnej ...

§ 1

Priemerný zárobok rozhodný pre výpočet náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti ...

§ 2

Takto upravená náhrada za stratu na zárobku patrí od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Peter Magvaši v. r.

Poznámky

  • 1)  § 193 a 195 Zákonníka práce.§ 112 zákona č. 99/1948 Zb. o národnom poistení.§ 6 zákona č. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore