Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 178/2013 účinný od 01.07.2013 do 30.11.2014

Platnosť od: 28.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Účinnosť do: 30.11.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 178/2013 účinný od 01.07.2013 do 30.11.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 178/2013 s účinnosťou od 01.07.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8c ods. 2 ...

§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú štátne ...

§ 2
(1)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu na správcov uvedených v § 1 tohto ...

(2)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ...

§ 3

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ...

§ 4

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto ...

§ 5

Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia ...

§ 6
(1)

Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § ...

(2)

Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 ...

Záverečné ustanovenia
§ 7

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2003 Z. z. o úprave ...

§ 8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore