Všetky konsolidované znenia predpisu 122/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2014 účinný od 01.06.2014
MENU
Hore