Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Jednotného fondu pracujúcich 12/1956 účinný od 28.04.1956

Platnosť od: 28.04.1956
Účinnosť od: 28.04.1956
Autor: Predsedníctvo federálneho zhromaždenia
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Jednotného fondu pracujúcich 12/1956 účinný od 28.04.1956
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 12/1956 s účinnosťou od 28.04.1956
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zrušení Jednotného fondu pracujúcich

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Republiky československej sa uznieslo podľa § 66 ústavy ...

§ 1

Jednotný fond pracujúcich sa ruší k 31. decembru 1955. Jeho likvidáciu vykoná Ústredná rada ...

§ 2

Zrušujú sa:

1.

ustanovenia §§ 24, 24a) a 32 dekrétu č. 104/1945 Zb., o závodných a podnikových radách, v znení ...

2.

ustanovenia §§ 45 a 46 vládneho nariadenia č. 216/1946 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

§ 3

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády. ...

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore