Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 110/2009 účinný od 25.03.2009 do 31.10.2014

Platnosť od: 25.03.2009
Účinnosť od: 25.03.2009
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 110/2009 účinný od 25.03.2009 do 31.10.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 110/2009 s účinnosťou od 25.03.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. ...

§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú:
a)

3,60 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b)

5,40 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c)

8,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Viera Tomanová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore