Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 83/2022 účinný od 01.04.2022

Platnosť od: 23.03.2022
Účinnosť od: 01.04.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 83/2022 účinný od 01.04.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 83/2022 s účinnosťou od 01.04.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78e zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení ...

§ 1

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti ...

§ 2
(1)

Povinnosť ustanovená v § 78d ods. 17 zákona sa na účel posúdenia splnenia podmienky pre vyplatenie finančného ...

a)
prijímateľ finančného príspevku na rozpočtový rok 2022 (ďalej len „prijímateľ finančného príspevku“) ...
b)
nárast počtu neobsadených miest v zariadení podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona v príslušnom štvrťroku oproti ...
c)
počet neobsadených miest v zariadení podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona k poslednému dňu príslušného štvrťroka ...
d)
prijímateľ finančného príspevku doručí ministerstvu s dokladmi, ktoré doručuje podľa zmluvy o poskytnutí ...
(2)

Ak sa v príslušnom štvrťroku rozpočtového roka 2022 deň, v ktorom je ukončená krízová situácia, nezhoduje ...

§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky ...

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.

Eduard Heger v. r.

Poznámky

  • 1)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore