Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 81/2010 účinný od 15.03.2010 do 31.07.2014

Platnosť od: 13.03.2010
Účinnosť od: 15.03.2010
Účinnosť do: 31.07.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana spotrebiteľa, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 81/2010 účinný od 15.03.2010 do 31.07.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 81/2010 s účinnosťou od 15.03.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické ...

1.

V prílohe č. 3 časti 2 stĺpci g pre referenčné čísla 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, ...

2.

Príloha č. 17 sa dopĺňa bodom 66, ktorý znie:

„66. Smernica Komisie 2009/159/EÚ zo 16. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2010.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore