Všetky konsolidované znenia predpisu 8/2000

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.10.2001 400/2001 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. 400/2001 účinný od 15.10.2001 do 31.12.2004
2 01.01.2001 488/2000 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia 488/2000 účinný od 01.01.2001 do 14.10.2001
3 01.02.2000 účinný od 01.02.2000 do 31.12.2000
MENU
Hore