Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2016 Z. z. 78/2022 účinný od 01.09.2022

Platnosť od: 17.03.2022
Účinnosť od: 01.09.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2016 Z. z. 78/2022 účinný od 01.09.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 78/2022 s účinnosťou od 01.09.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...

1.

Príloha č. 1 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Ak po preverení dodržania požiadaviek podľa druhého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu stále existuje ...

2.

Príloha č. 4 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/971 zo 16. júna 2021, ktorou sa mení príloha I k smernici ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore