Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 751/2004 účinný od 15.11.2007 do 31.12.2008

Platnosť od: 30.12.2004
Účinnosť od: 15.11.2007
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 751/2004 s účinnosťou od 15.11.2007 na základe 504/2007

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore