Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 74/2022 účinný od 17.03.2022 do 31.08.2022

Platnosť od: 17.03.2022
Účinnosť od: 17.03.2022
Účinnosť do: 31.08.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 74/2022 účinný od 17.03.2022 do 31.08.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 74/2022 s účinnosťou od 17.03.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...

7.

V prílohe č. 3 tabuľke treťom riadku sa slová „ovos siaty“ nahrádzajú slovami „ovos nahý (Avena nuda), ...

8.

Príloha č. 4 sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„11. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/2171 zo 7. decembra 2021, ktorou sa mení smernica Rady 66/402/EHS, ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I prvého bodu až šiesteho bodu a deviateho ...

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore