Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách 74/2006 účinný od 15.02.2006

Platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 15.02.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dopravné prostriedky, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách 74/2006 účinný od 15.02.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 74/2006 s účinnosťou od 15.02.2006
Načítavam znenie...
MENU
Hore