Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami 7/1984 účinný od 14.02.1984

Platnosť od: 14.02.1984
Účinnosť od: 14.02.1984
Autor: Vláda Československej socialistickej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami 7/1984 účinný od 14.02.1984
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 7/1984 s účinnosťou od 14.02.1984

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Československej socialistickej republiky

ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami ...

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 ...

§ 1

Dodatkový odvod za prekročenie záväzného limitu odberu motorovej a vykurovacej nafty v kalendárnom ...

§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky

  • 1)  § 8 zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore