Všetky konsolidované znenia predpisu 68/2004

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.02.2004 účinný od 15.02.2004
MENU
Hore