Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72000
Dôvodové správy: 2580
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov 68/2004 účinný od 15.02.2004


Platnosť od: 14.02.2004
Účinnosť od: 15.02.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov 68/2004 účinný od 15.02.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 68/2004 s účinnosťou od 15.02.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na ochranu proti zavlečeniu a rozširovaniu obaľovačov Cacoecimorpha ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a)

obaľovačmi karanténne škodlivé organizmy živočíšneho pôvodu z čeľade obaľovačovité (Tortricidae), ...

b)

rastlinami určenými na pestovanie rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení ...

c)

primárnymi hostiteľskými rastlinami rastliny klinčeka (Dianthus L.), chryzantémovky (Chrysanthemum ...

d)

sekundárnymi hostiteľskými rastlinami rastliny akácie (Acacia MILL.), borovice (Pinus L.), cesnaku ...

§ 3
(1)

Každý, kto zistí výskyt alebo má podozrenie z výskytu obaľovačov, je povinný ohlásiť túto ...

(2)

Kontrolný ústav pri podozrení na výskyt obaľovačov zabezpečí odber vzoriek a ich diagnostikovanie ...

(3)

Po potvrdení výskytu obaľovačov kontrolný ústav

a)

zakáže rozhodnutím uvádzanie do obehu hostiteľských rastlín uvedených v § 2 písm. c) a d) ...

b)

zistí pôvod škodlivých organizmov,

c)

vykoná podrobný prieskum ich územného rozšírenia na mieste a v okolí výskytu, prípadne na ďalších ...

d)

na základe hodnotenia rizika nariadi rozhodnutím vykonanie rastlinolekárskych opatrení podľa § ...

(4)

Rezané kvety hostiteľských rastlín slabo napadnuté obaľovačmi môžu byť uvádzané do obehu, ...

(5)

Kontrolný ústav informuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky o každom zistení ...

(6)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1) informuje o každom ...

§ 4
(1)

Kontrolný ústav vykonáva rastlinolekársku kontrolu hostiteľských rastlín obaľovačov okrem osiva ...

a)

v miestach vstupu, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola, alebo v mieste vykládky,

b)

v skleníkoch, množiarňach a na iných miestach, v ktorých sa pestujú hostiteľské rastliny na ...

c)

podľa potreby na iných miestach, na ktorých sa uvádzajú do obehu alebo sa inak manipuluje s hostiteľskými ...

d)

v bezprostrednom okolí prevádzok uvedených v písmenách b) a c).

(2)

Postup pri vykonávaní kontroly výskytu obaľovačov je uvedený v prílohe č. 1.

(3)

Na miestach, na ktorých sa pestujú hostiteľské rastliny určené na pestovanie okrem osiva, ktoré ...

§ 5
(1)

Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať jedince Cacoecimorpha pronubana HÜBNER a Epichoristodes ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na dovoz, prevoz, prechovávanie alebo akúkoľvek manipuláciu ...

§ 6
(1)

Ak fytoinšpektor na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej na miestach podľa § 4 ods. 1 písm. ...

(2)

Kontrolný ústav môže udeliť výnimku podľa ustanovenia odseku 1 a povoliť dovoz rezaných kvetov ...

(3)

Ak fytoinšpektor na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej na miestach podľa § 4 ods. 1 písm. ...

(4)

Ak ošetrenie vykonané podľa odseku 3 nebolo účinné alebo jeho vykonaním nie je možné v existujúcich ...

(5)

V prevádzkach uvedených v odseku 3 fytoinšpektor vykoná rastlinolekársku kontrolu po vykonaní ...

(6)

Po potvrdení výskytu obaľovačov na miestach uvedených v § 4 ods. 1 písm. b) a c) kontrolný ústav ...

(7)

Ak sa na základe prieskumu vykonaného podľa odseku 6 zistí výskyt obaľovačov na miestach uvedených ...

§ 7

Týmto nariadením sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.

v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky

  • 1)  § 21 písm g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti ...
  • 2)  § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. ...
  • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz ...
  • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 74/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie ...
  • 5)  § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 ...
  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu ...
  • 2)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore