Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu 65/2004 účinný od 15.02.2004

Platnosť od: 14.02.2004
Účinnosť od: 15.02.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu 65/2004 účinný od 15.02.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 65/2004 s účinnosťou od 15.02.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie ustanovuje minimálne podmienky, ktoré musí spĺňať miesto vstupu odlišné od miesta ...

§ 2

Miesta vstupu, v ktorých sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly rastlín, rastlinných produktov ...

§ 3

Týmto nariadením sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.

v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky

  • 1)  § 10 ods. 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti ...
  • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v ...
  • 3)  § 2 ods. 1 písm a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
  • 4)  § 2 ods. 1 písm b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
  • 5)  § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
  • 6)  § 2 ods. 1 písm. l) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
  • 7)  Príloha č. 5 časť B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
  • 1)  § 22 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore