Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 640/2008 účinný od 01.09.2011 do 30.09.2012

Platnosť od: 31.12.2008
Účinnosť od: 01.09.2011
Účinnosť do: 30.09.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 640/2008 s účinnosťou od 01.09.2011 na základe 274/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

§ 1
Predmet nariadenia vlády
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej ...

(2)

Verejná minimálna sieť podľa odseku 1 sa vypočíta vynásobením normatívu podielom poistencov príslušnej ...

(3)

Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

§ 2
Ambulantná zdravotná starostlivosť
(1)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť ...

(2)

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú gynekologickú starostlivosť, a normatív ...

(3)

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený ...

§ 3
Dialyzačné stredisko

Normatív dialyzačných stredísk je uvedený v prílohe č. 4.

§ 4
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti je uvedený v prílohe č. 5.

§ 5
Ústavná zdravotná starostlivosť

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6
Pevná sieť poskytovateľov
(1)

Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej ...

(2)

Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, ...

a)
urgentný príjem,
b)
anesteziológia a intenzívna medicína,
c)
chirurgia,
d)
vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,
e)
neurológia,
f)
gynekológia a pôrodníctvo,
g)
neonatológia,
h)
pediatria,
i)
nemocničná lekáreň.
(3)

Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť

a)
špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2,
b)
zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), ...
(4)

Ak zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti1) s poskytovateľom, ktorý ...

§ 8
Hospic a mobilný hospic

Verejná minimálna sieť pre hospic a mobilný hospic je ustanovená najmenej jedným hospicom a jedným mobilným ...

§ 9
Lekárska služba prvej pomoci
(1)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú ...

(2)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú ...

(3)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci, ktorí poskytujú špecializovanú ...

§ 10
Prechodné ustanovenie

Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete poskytovateľov, ...

§ 11
Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov ...

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Kraje/SR Počet lekárskych miest** Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých Všeobecná ambulantná ...

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Okresy Počet lekárskych miest** Špecializovaná ambulantná gynekologická starostlivosť Špecializovaná ...

  *

  Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej gynekologickej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Normatív pre stanovenie zubno-lekárskych miest je 3,82/10 000 obyvateľov.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Odbor*** Počet lekárskych miest** Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj ...

  Tabuľka č. 1

  *

  Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej ...

  Tabuľka č. 2

  *

  Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív dialyzačných stredísk*

  Počet dialyzačných monitorov Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský ...

  *

  Normatív dialyzačných stredísk je ustanovený počtom dialyzačných monitorov na počet obyvateľov Slovenskej ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti*

  Počet sesterských miest** agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bratislavský kraj Trnavský ...

  *

  Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti prepočítaný na počty sesterských miest a určený ...

  **

  Sesterským miestom sa rozumie výkon činnosti sestry s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti*

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny počet lôžok* Akútne lôžka 2 546 Chronické lôžka 345 Psychiatrické ...

  Tabuľka č. 1

  Slovenská republika

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 2

  Bratislavský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 3

  Trnavský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 4

  Trenčiansky kraj**

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  **

  Do lôžkového fondu Trenčianskeho kraja sa nezahŕňajú počty lôžok v Nemocnici pre obvinených a odsúdených ...

  Tabuľka č. 5

  Nitriansky kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 6

  Žilinský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 7

  Banskobystrický kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 8

  Prešovský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 9

  Košický kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

Poznámky

 • 1)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 1a)  § 85 Zákonníka práce.
 • 2)  § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore