Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 640/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.08.2011

Platnosť od: 31.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.08.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 640/2008 s účinnosťou od 01.01.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

§ 1
Predmet nariadenia vlády

Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej ...

§ 2
Ambulantná zdravotná starostlivosť
(1)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť ...

(2)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú gynekologickú starostlivosť, ...

(3)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ...

§ 3
Dialyzačné stredisko

Verejná minimálna sieť dialyzačných stredísk je uvedená v prílohe č. 4.

§ 4
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Verejná minimálna sieť agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti je uvedená v prílohe č. 5.

§ 5
Ústavná zdravotná starostlivosť

Verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, je uvedená v ...

§ 6
Pevná sieť poskytovateľov
(1)

Pevná sieť poskytovateľov je uvedená v prílohe č. 7.

(2)

Poskytovateľov podľa odseku 1 do pevnej siete zaraďujú zdravotné poisťovne vždy k 1. januáru kalendárneho ...

(3)

Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete, ak ...

a)
urgentný príjem,
b)
anesteziológia a intenzívna medicína,
c)
chirurgia,
d)
vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,
e)
neurológia,
f)
gynekológia a pôrodníctvo,
g)
neonatológia,
h)
pediatria,
i)
nemocničná lekáreň.
(4)

Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť

a)
špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 3,
b)
zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), ...
(5)

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci pevnej siete ...

§ 7
Koncová sieť poskytovateľov

Koncová sieť poskytovateľov je uvedená v prílohe č. 8.

§ 8
Hospic a mobilný hospic

Verejná minimálna sieť pre hospic a mobilný hospic je ustanovená najmenej jedným hospicom a jedným mobilným ...

§ 9
Lekárska služba prvej pomoci
(1)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú ...

(2)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú ...

(3)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci, ktorí poskytujú špecializovanú ...

§ 10
Prechodné ustanovenie

Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete poskytovateľov, ...

§ 11
Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov ...

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Kraje/SR Počet lekárskych miest** Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých Všeobecná ambulantná ...

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Okresy Počet lekárskych miest** Špecializovaná ambulantná gynekologická starostlivosť Špecializovaná ...

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov špecializovanej ambulantnej gynekologickej zdravotnej starostlivosti ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Normatív pre stanovenie zubno-lekárskych miest je 3,82/10 000 obyvateľov.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Odbor*** Počet lekárskych miest** Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj ...

  Tabuľka č. 1

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej ...

  Tabuľka č. 2

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Verejná minimálna sieť dialyzačných stredísk*

  Počet dialyzačných monitorov Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský ...

  *

  Verejná minimálna sieť dialyzačných stredísk je ustanovená počtom dialyzačných monitorov na počet obyvateľov ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Verejná minimálna sieť agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti*

  Počet sesterských miest** agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bratislavský kraj Trnavský ...

  *

  Verejná minimálna sieť agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti prepočítaná na počty sesterských ...

  **

  Sesterským miestom sa rozumie výkon činnosti sestry s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti*

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny počet lôžok* Akútne lôžka 2 546 Chronické lôžka 345 Psychiatrické ...

  Tabuľka č. 1

  Slovenská republika

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrená minimálnym počtom ...

  Tabuľka č. 2

  Bratislavský kraj

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrená minimálnym počtom ...

  Tabuľka č. 3

  Trnavský kraj

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrená minimálnym počtom ...

  Tabuľka č. 4

  Trenčiansky kraj**

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrená minimálnym počtom ...

  **

  Do lôžkového fondu Trenčianskeho kraja sa nezahŕňajú počty lôžok v Nemocnici pre obvinených a odsúdených ...

  Tabuľka č. 5

  Nitriansky kraj

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrená minimálnym počtom ...

  Tabuľka č. 6

  Žilinský kraj

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrená minimálnym počtom ...

  Tabuľka č. 7

  Banskobystrický kraj

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrená minimálnym počtom ...

  Tabuľka č. 8

  Prešovský kraj

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrená minimálnym počtom ...

  Tabuľka č. 9

  Košický kraj

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrená minimálnym počtom ...

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Pevná sieť poskytovateľov*

  Okresy a skupiny okresov

  Bratislava, Pezinok, Senec a Malacky

  Trnava

  Dunajská Streda

  Galanta a Šaľa

  Piešťany a Hlohovec

  Skalica a Senica

  Trenčín, Nové Mesto Nad Váhom a Myjava

  Prievidza

  Partizánske a Bánovce nad Bebravou

  Považská Bystrica, Ilava a Púchov

  Nitra a Zlaté Moravce

  Topoľčany

  Levice

  Nové Zámky

  Komárno

  Žilina a Bytča

  Čadca a Kysucké Nové Mesto

  Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín

  Martin a Turčianske Teplice

  Liptovský Mikuláš a Ružomberok

  Banská Bystrica

  Zvolen, Detva a Krupina

  Brezno

  Rimavská Sobota a Revúca

  Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš

  Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica

  Prešov a Sabinov

  Poprad a Levoča

  Stará Ľubovňa a Kežmarok

  Bardejov a Svidník

  Humenné, Snina a Medzilaborce

  Vranov nad Topľou a Stropkov

  Košice a Košice-okolie

  Rožňava

  Spišská Nová Ves a Gelnica

  Trebišov

  Michalovce a Sobrance

  *

  Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je ustanovená na územie okresu alebo viacerých ...

  Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Koncová sieť poskytovateľov

  Druh zdravotníckeho zariadenia Názov zdravotníckeho zariadenia Obec Bratislavský kraj Všeobecná ...

Poznámky

 • 1)  § 85 Zákonníka práce.
 • 2)  § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore