Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 640/2008 účinný od 01.02.2021


Platnosť od: 31.12.2008
Účinnosť od: 01.02.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 640/2008 s účinnosťou od 01.02.2021 na základe 32/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

§ 1
Predmet nariadenia vlády
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej ...

(2)

Verejná minimálna sieť podľa odseku 1 sa vypočíta vynásobením normatívu podielom poistencov príslušnej ...

(3)

Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

§ 2
Ambulantná zdravotná starostlivosť
(1)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť ...

(2)

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú gynekologickú starostlivosť, a normatív ...

(3)

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený ...

§ 3
Dialyzačné stredisko

Normatív dialyzačných stredísk je uvedený v prílohe č. 4.

§ 4
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti je uvedený v prílohe č. 5.

§ 5
Ústavná zdravotná starostlivosť

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6
Pevná sieť poskytovateľov
(1)

Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej ...

(2)

Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, ...

a)
urgentný príjem,
b)
anesteziológia a intenzívna medicína,
c)
chirurgia,
d)
vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,
e)
neurológia,
f)
gynekológia a pôrodníctvo,
g)
neonatológia,
h)
pediatria,
i)
nemocničná lekáreň.
(3)

Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť

a)
špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2,
b)
zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), ...
(4)

Ak zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti1) s poskytovateľom, ktorý ...

(5)

Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu ...

§ 7
Koncová sieť poskytovateľov

Koncová sieť poskytovateľov je uvedená v prílohe č. 7.

§ 8
Hospic a mobilný hospic

Verejná minimálna sieť pre hospic a mobilný hospic je ustanovená najmenej jedným hospicom a jedným mobilným ...

§ 9
Zubno-lekárska pohotovostná služba

Verejná minimálna sieť poskytovateľov zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktorí poskytujú špecializovanú ...

§ 10
Prechodné ustanovenie

Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete poskytovateľov, ...

§ 10a
Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov sa od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 považuje ...

§ 10b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. februára 2021 do 1. februára 2023

Poskytovateľ Nemocničná a. s., Nemocnica Malacky sa od 1. februára 2021 do 1. februára 2023 považuje ...

§ 11
Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov ...

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Kraje/SR Počet lekárskych miest** Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých Všeobecná ambulantná ...

  *

  Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Okresy Počet lekárskych miest** Špecializovaná ambulantná gynekologická starostlivosť Špecializovaná ...

  *

  Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej gynekologickej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Normatív pre stanovenie zubno-lekárskych miest je 3,82/10 000 obyvateľov.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

  Odbor*** Počet lekárskych miest** Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj ...

  Tabuľka č. 1

  *

  Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej ...

  Tabuľka č. 2

  *

  Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom ...

  **

  Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  ***

  Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív dialyzačných stredísk*

  Počet dialyzačných monitorov Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský ...

  *

  Normatív dialyzačných stredísk je ustanovený počtom dialyzačných monitorov na počet obyvateľov Slovenskej ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti*

  Počet sesterských miest** agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bratislavský kraj Trnavský ...

  *

  Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti prepočítaný na počty sesterských miest a určený ...

  **

  Sesterským miestom sa rozumie výkon činnosti sestry s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 ...

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti*

  Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny počet lôžok* Akútne lôžka 2 546 Chronické lôžka 345 Psychiatrické ...

  Tabuľka č. 1

  Slovenská republika

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 2

  Bratislavský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 3

  Trnavský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 4

  Trenčiansky kraj**

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  **

  Do lôžkového fondu Trenčianskeho kraja sa nezahŕňajú počty lôžok v Nemocnici pre obvinených a odsúdených ...

  Tabuľka č. 5

  Nitriansky kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 6

  Žilinský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 7

  Banskobystrický kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 8

  Prešovský kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Tabuľka č. 9

  Košický kraj

  *

  Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných ...

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Koncová sieť poskytovateľov

  Druhzdravotníckeho zariadenia Názovzdravotníckeho zariadenia Obec Bratislavský kraj Všeobecná ...

  Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

  Mesto Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke zariadenie) Typ urgentného príjmu 1. Bratislava ...

  Tabuľka A: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú ...

  *

  Od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej ...

  Tabuľka B: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú ...

Poznámky

 • 1)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 1a)  § 85 Zákonníka práce.
 • 2)  § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore