Podzákonné predpisy k predpisu 64/2004

  1. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z.z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov 490/2007 účinný od 01.11.2007
  2. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z.z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov 490/2007 účinný od 01.11.2007
MENU
Hore