Všetky konsolidované znenia predpisu 64/2004

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.11.2007 490/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov 490/2007 účinný od 01.11.2007
2 15.06.2006 399/2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2005 Z. z. 399/2006 účinný od 15.06.2006 do 31.10.2007
3 30.04.2005 177/2005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach 177/2005 účinný od 30.04.2005 do 14.06.2006
4 15.02.2004 účinný od 15.02.2004 do 29.04.2005
MENU
Hore