Nariadenie vlády Slovenskej republiky o chránených zónach 64/2004 účinný od 01.11.2007

Platnosť od: 14.02.2004
Účinnosť od: 01.11.2007
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o chránených zónach 64/2004 účinný od 01.11.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 64/2004 s účinnosťou od 01.11.2007 na základe 490/2007

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore