Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií 554/2006 účinný od 20.09.2014


Platnosť od: 10.10.2006
Účinnosť od: 20.09.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 554/2006 s účinnosťou od 20.09.2014 na základe 241/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o podmienkach používania bezpečnostných pásov a detských ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

bezpečnostným pásom, sedadlovým pásom alebo pásom zostava popruhov s uzatváracou sponou, nastavovacími ...

b)

detským zadržiavacím zariadením určený bezpečnostný systém charakteristický ako súprava konštrukčných ...

c)

bezpečnostným systémom vybavenie sedadla vozidla bezpečnostným pásom alebo detským zadržiavacím ...

d)

osobitným bezpečnostným systémom vybavenie sedadla vozidla obdobným zariadením, ako je detské ...

§ 3
Základné členenie detských zadržiavacích zariadení
(1)

Detské zadržiavacie zariadenia sa členia podľa hmotnosti dieťaťa do týchto skupín:

a)

skupina 0 pre deti s hmotnosťou do 10 kg,

b)

skupina 0+ pre deti s hmotnosťou do 13 kg,

c)

skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg,

d)

skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg,

e)

skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg.

(2)

Detské zadržiavacie zariadenia sa rozdeľujú do týchto tried:

a)

zabudované zariadenia pozostávajúce z kombinácie popruhov alebo ohybných častí s poistnou prackou, ...

b)

nezabudované zariadenia pozostávajúce z čiastočného zadržiavacieho zariadenia, ktoré, ak sa ...

§ 4
Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3
(1)

Prepravovaná osoba je povinná pri sedení vo vozidle používať bezpečnostný systém, ktorý je ...

a)

hmotnostnými skupinami uvedenými v § 3 ods. 1 pre detské zadržiavacie zariadenia schválené podľa ...

b)

výškou a maximálnou hmotnosťou dieťaťa, pre ktoré je detské zadržiavacie zariadenie určené ...

(2)

Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať

a)

deti do veku troch rokov,

b)

na prednom sedadle deti vo veku troch rokov a viac s telesnou výškou menšou ako 150 cm.

(3)

Detské zadržiavacie zariadenie nesmie byť obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným ...

(4)

Detské zadržiavacie zariadenie musí byť schválené podľa

a)

predpisu EHK č. 44 série zmien 03 a vyššej4) alebo

b)

osobitného predpisu5) alebo

c)

predpisu EHK OSN č. 129.4)

(5)

Detské zadržiavacie zariadenie sa musí namontovať v súlade s montážnymi informáciami uvedenými ...

§ 5
Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M2, M3
(1)

Prepravovaná osoba vo veku troch rokov a viac je povinná pri sedení vo vozidle používať bezpečnostný ...

(2)

Vo vozidle používanom na prepravu do škôl, vo vnútroštátnej nepravidelnej doprave a v medzinárodnej ...

(3)

Vodič vozidla alebo sprievodca skupiny je povinný informovať prepravované osoby o potrebe používania ...

§ 6
Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla
(1)

Osoba so zdravotnými dôvodmi7) sa preukazuje lekárskym osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných ...

(2)

Lekárske osvedčenie podľa odseku 1 musí obsahovať čas platnosti osvedčenia o oslobodení od použitia ...

(3)

Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydané v inom členskom ...

§ 7
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Podmienky prepravy dospelej osoby s telesnou výškou menšou ako 150 cm vo vozidlách kategórie M1, ...

(2)

Vo vozidlách kategórie M1 a N1, v ktorých sú umiestnené dve detské zadržiavacie zariadenia na ...

(3)

Ak vozidlá kategórie M1 a N1 nie sú vybavené detským zadržiavacím zariadením alebo je týchto ...

(4)

Preprava dieťaťa je zakázaná na predných sedadlách za podmienok ustanovených v odseku 2.

§ 8

Ustanovenia tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na vodičov a cestujúcich vo vozidlách používaných ...

§ 9

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 10
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.

  VZOR

  PIKTOGRAM VIDITEĽNE ZOBRAZENÝ VO VOZIDLÁCH KATEGÓRIE M2 A M3 NA KAŽDOM MIESTE NA SEDENIE, KTORÉ JE VYBAVENÉ BEZPEČNOSTNÝM PÁSOM

  Prevziať prílohu - Vzor-01 ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.

  VZOR

  LEKÁRSKE OSVEDČENIE O OSLOBODENÍ OD POUŽITIA BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV VOZIDLA

  Prevziať prílohu - Vzor-02 ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 91/671/EHS zo 16. decembra 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov ...

  2. Vykonávacia smernica Komisie 2014/37/EÚ z 27. februára 2014, ktorou sa mení smernica Rady 91/671/EHS ...

Poznámky

 • 3)  Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 4)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok ...
 • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné ...
 • 6)  § 23 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 7)  § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 9)  § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore