Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh 54/2007 účinný od 01.07.2020 do 31.07.2020

Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.07.2020
Účinnosť do: 31.07.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 54/2007 s účinnosťou od 01.07.2020 na základe 494/2019

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore