Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71257
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 513/2011 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 23.12.2011
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 513/2011 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 513/2011 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 271/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 37b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej ...

§ 1
Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na ...

§ 2
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „lekár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných ...

(2)

Profesijný titul „zubný lekár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných ...

(3)

Profesijný titul „farmaceut“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných ...

(4)

Profesijný titul „sestra“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných ...

(5)

Profesijný titul „pôrodná asistentka“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

(6)

Profesijný titul „fyzioterapeut“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných ...

(7)

Profesijný titul „verejný zdravotník“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

(8)

Profesijný titul „zdravotnícky laborant“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

(9)

Profesijný titul „nutričný terapeut“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

(10)

Profesijný titul „dentálna hygienička“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

(11)

Profesijný titul „rádiologický technik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

(12)

Profesijný titul „zdravotnícky záchranár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na ...

(13)

Profesijný titul „zubný technik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných ...

(14)

Profesijný titul „technik pre zdravotnícke pomôcky“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá ...

(15)

Profesijný titul „optometrista“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných ...

(16)

Profesijný titul „farmaceutický laborant“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

(17)

Profesijný titul „masér“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných ...

(18)

Profesijný titul „očný optik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných ...

(19)

Profesijný titul „ortopedický technik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

(20)

Profesijný titul „praktická sestra“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných ...

(21)

Profesijný titul „zubný asistent“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných ...

(22)

Profesijný titul „sanitár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných ...

(23)

Profesijný titul „logopéd v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na ...

(24)

Profesijný titul „psychológ v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na ...

(25)

Profesijný titul „liečebný pedagóg v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá ...

(26)

Profesijný titul „fyzik v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

(27)

Profesijný titul „laboratórny diagnostik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

(28)

Profesijné tituly uvedené v odsekoch 1 až 27 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom ...

§ 3
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „lekár špecialista“ používa lekár, ktorý je odborne spôsobilý na výkon ...

(2)

Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu ...

(3)

Profesijný titul „cievny chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
cievna chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
cievna chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. ...
(4)

Profesijný titul „detský chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
detská chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
detská chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. ...
(5)

Profesijný titul „gastroenterologický chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
gastroenterologická chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
gastroenterologická chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája ...
(6)

Profesijný titul „hrudníkový chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
hrudníková chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
hrudníková chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
c)
pľúcna chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
d)
torakochirurgia získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(7)

Profesijný titul „chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
c)
chirurgia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 ...
d)
chirurgia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981. ...
(8)

Profesijný titul „kardiochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
kardiochirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
kardiochirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
(9)

Profesijný titul „klinický onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
klinická onkológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
klinická onkológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
(10)

Profesijný titul „maxilofaciálny chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, ...
c)
stomatologická chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
d)
ústna, čeľustná a obličajová chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981. ...
(11)

Profesijný titul „neurochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
neurochirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
neurochirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
(12)

Profesijný titul „neuropsychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
neuropsychiatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
neuropsychiatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. ...
(13)

Profesijný titul „ortopéd“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
ortopédia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
ortopédia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
c)
ortopédia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
d)
ortopédia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981. ...
(14)

Profesijný titul „plastický chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
plastická chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
plastická chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
(15)

Profesijný titul „traumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
úrazová chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
úrazová chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. ...
c)
traumatológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002.
(16)

Profesijný titul „lekár urgentnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
urgentná medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
urgentná medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. ...
(17)

Profesijný titul „urológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
urológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
urológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
c)
urológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 ...
d)
urológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981. ...
(18)

Profesijný titul „internista“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
vnútorné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
vnútorné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
c)
interné lekárstvo II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. ...
d)
interné lekárstvo I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. ...
(19)

Profesijný titul „detský psychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
detská psychiatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
detská psychiatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. ...
(20)

Profesijný titul „gastroenterológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
gastroenterológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
gastroenterológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. ...
(21)

Profesijný titul „geriater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
geriatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
geriatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
(22)

Profesijný titul „gynekológ a pôrodník“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
gynekológia a pôrodníctvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
gynekológia a pôrodníctvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, ...
c)
gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo ...
d)
gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo ...
(23)

Profesijný titul „lekár hygienik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
verejné zdravotníctvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
verejné zdravotníctvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo ...
c)
hygiena a epidemiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004,
d)
hygiena a epidemiológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981 alebo
e)
hygiena a epidemiológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do ...
(24)

Profesijný titul „infektológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
infektológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
infektológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
c)
prenosné choroby získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(25)

Profesijný titul „kardiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
kardiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
kardiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
(26)

Profesijný titul „lekár klinickej biochémie“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
klinická biochémia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
klinická biochémia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
c)
klinická biochémia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. ...
d)
klinická biochémia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. ...
(27)

Profesijný titul „lekár klinickej farmakológie“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
klinická farmakológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
klinická farmakológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, ...
(28)

Profesijný titul „imunoalergológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
klinická imunológia a alergológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
klinická imunológia a alergológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. ...
c)
klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia získanou podľa predpisu účinného ...
d)
lekárska imunológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
e)
alergológia získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(29)

Profesijný titul „lekár mikrobiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
klinická mikrobiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
klinická mikrobiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, ...
c)
lekárska mikrobiológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981 alebo
d)
lekárska mikrobiológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do ...
(30)

Profesijný titul „lekár laboratórnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
laboratórna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
laboratórna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
(31)

Profesijný titul „lekár genetik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
lekárska genetika získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
lekárska genetika získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. ...
(32)

Profesijný titul „nefrológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
nefrológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
nefrológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
(33)

Profesijný titul „neurológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
neurológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
neurológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
c)
neurológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
d)
neurológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
(34)

Profesijný titul „lekár nukleárnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
nukleárna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
nukleárna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
(35)

Profesijný titul „patológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
patologická anatómia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
patologická anatómia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
c)
patológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002,
d)
patológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002,
e)
patologická anatómia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981 alebo
f)
patologická anatómia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(36)

Profesijný titul „pediater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
pediatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
c)
pediatria II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 ...
d)
pediatria I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981. ...
(37)

Profesijný titul „pneumoftizeológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, ...
c)
tuberkulóza a pľúcne choroby získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
d)
tuberkulóza a respiračné choroby získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(38)

Profesijný titul „lekár pracovného lekárstva“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pracovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pracovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
c)
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia získanou podľa predpisu účinného do 9. ...
d)
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia získanou podľa predpisu účinného do 9. februára ...
e)
hygiena práce a pracovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002,
f)
hygiena práce a choroby z povolania získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981 alebo
g)
pracovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(39)

Profesijný titul „psychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
psychiatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
psychiatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
c)
psychiatria II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
d)
psychiatria I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
(40)

Profesijný titul „radiačný onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
radiačná onkológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
radiačná onkológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
c)
rádioterapia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
d)
rádioterapia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
(41)

Profesijný titul „rádiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
rádiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
rádiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
c)
rádiodiagnostika II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
d)
rádiodiagnostika I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
(42)

Profesijný titul „reumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
reumatológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
reumatológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
(43)

Profesijný titul „lekár tropickej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
tropická medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
tropická medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo ...
(44)

Profesijný titul „anestéziológ a intenzivista“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
anestéziológia a intenzívna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
anestéziológia a intenzívna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do ...
c)
anestéziológia a resuscitácia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 ...
d)
anestéziológia a resuscitácia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 ...
(45)

Profesijný titul „angiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
angiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
angiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(46)

Profesijný titul „dermatovenerológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
dermatovenerológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
dermatovenerológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. ...
c)
dermatovenerológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. ...
d)
dermatovenerológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. ...
(47)

Profesijný titul „diabetológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisu účinného od 1. júla ...
b)
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisu účinného do 30. júna ...
c)
poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(48)

Profesijný titul „endokrinológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
endokrinológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
endokrinológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
(49)

Profesijný titul „lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie“ používa lekár ...

a)
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo ...
b)
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do ...
(50)

Profesijný titul „hematológ a transfuziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
hematológia a transfúziológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
hematológia a transfúziológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája ...
c)
hematológia a transfúzna služba získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(51)

Profesijný titul „hepatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
hepatológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
hepatológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(52)

Profesijný titul „oftalmológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
oftalmológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
oftalmológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
c)
oftalmológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
d)
oftalmológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
(53)

Profesijný titul „otorinolaryngológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
otorinolaryngológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
otorinolaryngológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
c)
otorinolaryngológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. ...
d)
otorinolaryngológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. ...
(54)

Profesijný titul „súdny lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
súdne lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
súdne lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 30. ...
(55)

Profesijný titul „všeobecný lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
všeobecné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
všeobecné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
c)
všeobecné lekárstvo II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
d)
všeobecné lekárstvo I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. ...
(56)

Profesijný titul „lekár laboratórnych a diagnostických metód v hematológii a transfúziológii“ ...

a)
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii podľa predpisu účinného ...
b)
špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii podľa predpisu ...
(57)

Profesijný titul „algeziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
algeziológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
algeziológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(58)

Profesijný titul „akupunkturista“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
akupunktúra získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
akupunktúra získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 30. apríla 2004.
(59)

Profesijný titul „epidemiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
epidemiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
epidemiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 30. apríla ...
(60)

Profesijný titul „foniater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
foniatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
foniatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 30. apríla ...
(61)

Profesijný titul „gerontopsychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
gerontopsychiatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
gerontopsychiatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo ...
(62)

Profesijný titul „gynekologický urológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
gynekologická urológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
gynekologická urológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája ...
(63)

Profesijný titul „lekár hygieny detí a mládeže“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
hygiena detí a mládeže získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
hygiena detí a mládeže získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 ...
c)
hygiena detí a dorastu získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta ...
(64)

Profesijný titul „mamológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
mamológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
mamológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla ...
(65)

Profesijný titul „lekár materno-fetálnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
materno-fetálna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
materno-fetálna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 ...
c)
perinatológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002.
(66)

Profesijný titul „neonatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
neonatológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
neonatológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 30. apríla ...
(67)

Profesijný titul „onkogynekológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
onkológia v gynekológii získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
onkológia v gynekológii získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája ...
c)
gynekologická onkológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004 alebo
d)
gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia ...
(68)

Profesijný titul „onkochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
onkológia v chirurgii získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
onkológia v chirurgii získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006 ...
c)
chirurgia I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia získanými podľa ...
(69)

Profesijný titul „onkourológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
onkológia v urológii získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
onkológia v urológii získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006. ...
(70)

Profesijný titul „ortoprotetik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
ortopedická protetika získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
ortopedická protetika získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo ...
(71)

Profesijný titul „paliatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
paliatívna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
paliatívna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006. ...
(72)

Profesijný titul „pediatrický anestéziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická anestéziológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
pediatrická anestéziológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája ...
(73)

Profesijný titul „pediatrický endokrinológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa ...
b)
pediatrická endokrinológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája ...
c)
detská endokrinológia a diabetológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004,
d)
detská endokrinológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
e)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore endokrinológia získanými podľa ...
(74)

Profesijný titul „pediatrický gastroenterológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa získanou podľa predpisu účinného od 1. ...
b)
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa získanou podľa predpisu účinného do 30. ...
c)
detská gastroenterológia, hepatológia a výživa získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla ...
d)
detská gastroenterológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002.
(75)

Profesijný titul „pediatrický gynekológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická gynekológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická gynekológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája ...
c)
detská gynekológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002. ...
(76)

Profesijný titul „pediatrický hematológ a onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická hematológia a onkológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
pediatrická hematológia a onkológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo ...
(77)

Profesijný titul „pediater intenzívnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická intenzívna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická intenzívna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája ...
c)
intenzívna medicína v pediatrii získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004 alebo
d)
intenzívna starostlivosť v pediatrii získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004.
(78)

Profesijný titul „pediatrický kardiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická kardiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická kardiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája ...
c)
detská kardiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo ...
(79)

Profesijný titul „pediatrický nefrológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická nefrológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická nefrológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája ...
c)
detská nefrológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004 alebo
d)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia získanými podľa predpisu ...
(80)

Profesijný titul „pediatrický neurológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická neurológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická neurológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája ...
c)
detská neurológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo ...
(81)

Profesijný titul „pediatrický pneumoftizeológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo ...
c)
detská pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004,
d)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore tuberkulóza a pľúcne choroby získanými ...
e)
detská tuberkulóza a respiračné choroby získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981. ...
(82)

Profesijný titul „pediatrický reumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická reumatológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická reumatológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája ...
c)
detská reumatológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004.
(83)

Profesijný titul „pediatrický urológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pediatrická urológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická urológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006 ...
c)
detská urológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004.
(84)

Profesijný titul „posudkový lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
posudkové lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
posudkové lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
(85)

Profesijný titul „lekár reprodukčnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
reprodukčná medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
reprodukčná medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo ...
(86)

Profesijný titul „revízny lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
revízne lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
revízne lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, alebo ...
(87)

Profesijný titul „sexuológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

a)
sexuológia získanou podľa predpisu účinného od 10. februára 2018,
b)
psychiatrická sexuológia získanou podľa predpisu účinného do 9. februára 2018, do 30. júna ...
c)
gynekologická sexuológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 ...
d)
sexuológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
e)
andrológia získanou podľa predpisu účinného do 9. februára 2018, do 30. júna 2010, do 31. mája ...
(88)

Profesijný titul „lekár služieb zdravia pri práci“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
služby zdravia pri práci získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
služby zdravia pri práci získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája ...
(89)

Profesijný titul „telovýchovný lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
telovýchovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
telovýchovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, ...
(90)

Profesijný titul „lekár ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve“ používa lekár so špecializáciou ...

a)
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo ...
b)
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do ...
(91)

Ak má lekár odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom ...

(92)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 3 až 90 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom ...

§ 3a
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „lekár pracovného lekárstva“ podľa § 3 ods. 38 používa aj lekár s certifikovanou ...

a)
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia získanou podľa predpisu účinného do 31. ...
b)
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra ...
(2)

Profesijný titul „angiológ“ podľa § 3 ods. 45 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(3)

Profesijný titul „diabetológ“ podľa § 3 ods. 47 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(4)

Profesijný titul „hepatológ“ podľa § 3 ods. 51 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(5)

Profesijný titul „súdny lekár“ podľa § 3 ods. 54 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(6)

Profesijný titul „algeziológ“ podľa § 3 ods. 57 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(7)

Profesijný titul „akupunkturista“ podľa § 3 ods. 58 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(8)

Profesijný titul „epidemiológ“ podľa § 3 ods. 59 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(9)

Profesijný titul „foniater“ podľa § 3 ods. 60 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(10)

Profesijný titul „gerontopsychiater“ podľa § 3 ods. 61 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(11)

Profesijný titul „gynekologický urológ“ podľa § 3 ods. 62 používa aj lekár s certifikovanou ...

(12)

Profesijný titul „lekár hygieny detí a mládeže“ podľa § 3 ods. 63 používa aj lekár s certifikovanou ...

(13)

Profesijný titul „mamológ“ podľa § 3 ods. 64 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(14)

Profesijný titul „lekár materno-fetálnej medicíny“ podľa § 3 ods. 65 používa aj lekár s ...

(15)

Profesijný titul „neonatológ“ podľa § 3 ods. 66 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(16)

Profesijný titul „onkogynekológ“ podľa § 3 ods. 67 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(17)

Profesijný titul „onkochirurg“ podľa § 3 ods. 68 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(18)

Profesijný titul „onkourológ“ podľa § 3 ods. 69 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(19)

Profesijný titul „ortoprotetik“ podľa § 3 ods. 70 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(20)

Profesijný titul „paliatológ“ podľa § 3 ods. 71 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(21)

Profesijný titul „pediatrický anestéziológ“ podľa § 3 ods. 72 používa aj lekár s certifikovanou ...

(22)

Profesijný titul „pediatrický endokrinológ“ podľa § 3 ods. 73 používa aj lekár s certifikovanou ...

(23)

Profesijný titul „pediatrický gastroenterológ“ podľa § 3 ods. 74 používa aj lekár s certifikovanou ...

(24)

Profesijný titul „pediatrický gynekológ“ podľa § 3 ods. 75 používa aj lekár s certifikovanou ...

(25)

Profesijný titul „pediatrický hematológ a onkológ“ podľa § 3 ods. 76 používa aj lekár s ...

(26)

Profesijný titul „pediatrický kardiológ“ podľa § 3 ods. 78 používa aj lekár s certifikovanou ...

(27)

Profesijný titul „pediatrický nefrológ“ podľa § 3 ods. 79 používa aj lekár s certifikovanou ...

(28)

Profesijný titul „pediatrický neurológ“ podľa § 3 ods. 80 používa aj lekár s certifikovanou ...

(29)

Profesijný titul „pediatrický pneumoftizeológ“ podľa § 3 ods. 81 používa aj lekár s certifikovanou ...

(30)

Profesijný titul „pediatrický reumatológ“ podľa § 3 ods. 82 používa aj lekár s certifikovanou ...

(31)

Profesijný titul „posudkový lekár“ podľa § 3 ods. 84 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(32)

Profesijný titul „lekár reprodukčnej medicíny“ podľa § 3 ods. 85 používa aj lekár s certifikovanou ...

(33)

Profesijný titul „revízny lekár“ podľa § 3 ods. 86 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

(34)

Profesijný titul „sexuológ“ podľa § 3 ods. 87 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou ...

a)
psychiatrická sexuológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004 alebo
c)
gynekologická sexuológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(35)

Profesijný titul „lekár služieb zdravia pri práci“ podľa § 3 ods. 88 používa aj lekár

a)
s certifikovanou pracovnou činnosťou preventívna závodná zdravotná služba získanou podľa predpisu ...
b)
s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore závodné zdravotné služby získanou ...
(36)

Profesijný titul „telovýchovný lekár“ podľa § 3 ods. 89 používa aj lekár s certifikovanou ...

(37)

Profesijný titul „lekár ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve“ podľa § 3 ods. 90 používa ...

(38)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 37 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 4
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „zubný lekár špecialista“ používa zubný lekár, ktorý je odborne spôsobilý ...

(2)

Profesijný titul podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením ...

(3)

Profesijný titul „čeľustný ortopéd“ používa zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
čeľustná ortopédia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
čeľustná ortopédia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
(4)

Profesijný titul „maxilofaciálny chirurg“ používa zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, ...
c)
stomatologická chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
d)
ústna, čeľustná a obličajová chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981. ...
(5)

Profesijné tituly uvedené v odsekoch 1, 3 a 4 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom ...

§ 5
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „farmaceut špecialista“ používa farmaceut, ktorý je odborne spôsobilý na ...

(2)

Farmaceut podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu „farmaceut špecialista“ používať ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 6
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „sestra špecialistka“ používa sestra, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

(2)

Sestra podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu „sestra špecialistka“ používať profesijný ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 7
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „pôrodná asistentka špecialistka“ používa pôrodná asistentka, ktorá je ...

(2)

Pôrodná asistentka podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu „pôrodná asistentka špecialistka“ ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 8
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „fyzioterapeut špecialista“ používa fyzioterapeut, ktorý je odborne spôsobilý ...

(2)

Fyzioterapeut podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 9
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „verejný zdravotník špecialista“ používa verejný zdravotník, ktorý je ...

(2)

Verejný zdravotník podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 10
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „zdravotnícky laborant špecialista“ používa zdravotnícky laborant, ktorý ...

(2)

Zdravotnícky laborant podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 11
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „nutričný terapeut špecialista" používa nutričný terapeut, ktorý je odborne ...

(2)

Nutričný terapeut podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 12
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „rádiologický technik špecialista“ používa rádiologický technik, ktorý ...

(2)

Rádiologický technik podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 13
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „zdravotnícky záchranár špecialista“ používa zdravotnícky záchranár, ...

(2)

Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu ...

(3)

Profesijný titul „operátor operačného strediska záchrannej zdravotnej služby“ používa zdravotnícky ...

a)
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby získanou podľa predpisu účinného od 1. júla ...
b)
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby získanou podľa predpisu účinného do 30. júna ...
c)
dispečing záchrannej služby získanou podľa predpisu účinného do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
(4)

Zdravotnícky záchranár podľa odseku 1, ktorý nepoužíva profesijný titul „operátor operačného ...

(5)

Profesijné tituly podľa odsekov 1, 3 a 4 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 14
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „farmaceutický laborant špecialista“ používa farmaceutický laborant, ktorý ...

(2)

Farmaceutický laborant podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 15
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „praktická sestra špecialistka“ používa praktická sestra, ktorá je odborne ...

(2)

Praktická sestra podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 16
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „logopéd v zdravotníctve špecialista“ používa logopéd, ktorý je odborne ...

(2)

Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu ...

(3)

Profesijný titul „klinický logopéd“ používa logopéd so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
klinická logopédia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
klinická logopédia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do ...
(4)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 3 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 17
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „psychológ v zdravotníctve špecialista“ používa psychológ, ktorý je odborne ...

(2)

Profesijný titul podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením ...

(3)

Profesijný titul „klinický psychológ“ používa psychológ so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
klinická psychológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
klinická psychológia získanou podľa predpisu do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra ...
(4)

Profesijný titul „poradenský psychológ“ používa psychológ so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
poradenská psychológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
poradenská psychológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája ...
(5)

Profesijný titul „pracovný psychológ“ používa psychológ so špecializáciou v špecializačnom ...

a)
pracovná a organizačná psychológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
pracovná a organizačná psychológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo ...
(6)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 5 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 18
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „liečebný pedagóg v zdravotníctve špecialista“ používa liečebný pedagóg, ...

(2)

Liečebný pedagóg podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 19
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „fyzik v zdravotníctve špecialista“ používa fyzik, ktorý je odborne spôsobilý ...

(2)

Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu ...

(3)

Profesijný titul „klinický fyzik“ používa fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
klinická fyzika získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
klinická fyzika získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. ...
(4)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 3 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 20
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „laboratórny diagnostik špecialista“ používa laboratórny diagnostik, ktorý ...

(2)

Laboratórny diagnostik podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať ...

(3)

Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 21
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Profesijný titul „zdravotnícky manažér“ alebo jeho ekvivalent v podobe spojenia názvu príslušného ...

a)
v špecializačnom odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva získanou podľa osobitného predpisu50) ...
b)
v špecializačnom odbore určenom na riadenie a organizáciu zdravotníctva získanou podľa predpisov ...
(2)

Profesijný titul podľa odseku 1 sa neskracuje a používa sa za menom a priezviskom používateľa, ...

(3)

Namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 možno používať skratku „MPH“, ktorá sa používa ...

a)
osobitného predpisu51) alebo
b)
predpisu účinného od 1. júna 2006 do 30. júna 2010.
§ 22
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon ...
(1)

Zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností ...

(2)

Profesijné tituly podľa odseku 1 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, ...

§ 23
Spoločné ustanovenia
(1)

Zdravotnícky pracovník, ktorému by podľa tohto nariadenia vlády prislúchalo používanie viacerých ...

(2)

Zdravotnícky pracovník, ktorý získal akademický titul, môže používať profesijný titul podľa ...

§ 24
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov ...

§ 25
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 2)  § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 3)  § 6 ods. 1 a § 78 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 4)  § 9 ods. 1 a § 78 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 5)  § 11 ods. 1 a § 78 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 6)  § 14 ods. 1 a 2 a § 78 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 7)  § 17 ods. 1 a § 78 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 8)  § 20 ods. 1 a § 78 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 9)  § 23 ods. 1 a § 78 ods. 8 a 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 10)  § 26 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 11)  § 28 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 12)  § 30 ods. 1 a § 78 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 13)  § 32 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 14)  § 34 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 15)  § 36 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 16)  § 38 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 17)  § 40 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 18)  § 42 a § 78 ods. 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 19)  § 45 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 20)  § 47 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 21)  § 49 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 21a)  § 50a, § 83a ods. 3 a 83c ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení ...
 • 22)  § 51 a § 78 ods. 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 23)  § 53 ods. 1 a § 78 ods. 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 24)  § 56 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 25)  § 59 ods. 1 a § 78 ods. 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 26)  § 62 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 27)  § 65 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 28)  § 3 ods. 2, § 79 ods. 1 a 4 a § 83c ods. 15 až 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 ...
 • 29)  § 6 ods. 2 a § 79 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 30)  § 9 ods. 2 a § 79 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 31)  § 11 ods. 2, § 79 ods. 7 až 16, § 79a ods. 1 a § 83d ods. 1 až 3 nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 36)  § 14 ods. 3, § 79 ods. 18, § 83c ods. 10 a § 83d ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. ...
 • 37)  § 17 ods. 2 a § 79 ods. 25 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 38)  § 20 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 39)  § 23 ods. 2 a § 79 ods. 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 40)  § 26 ods. 2 a § 79 ods. 17, 18 a 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 41)  § 30 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 42)  § 32 ods. 2 a § 79 ods. 24 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 42a)  Príloha č. 3 časť K druhý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení ...
 • 43)  § 40 ods. 2 a § 79 ods. 22 a 23 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 44)  § 50 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 45)  § 53 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 46)  § 56 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 47)  § 59 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 48)  § 62 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 49)  § 65 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 50)  Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 51)  Príloha č. 4 časť A tretí bod , časť B tretí bod, časť C tretí bod, časť D písm. a) tretí ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore