Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z. 504/2005 účinný od 15.11.2005


Platnosť od: 15.11.2005
Účinnosť od: 15.11.2005
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolný systém, Veterinárna starostlivosť, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z. 504/2005 účinný od 15.11.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 504/2005 s účinnosťou od 15.11.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, ...

1.

V § 1 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

2.

V § 1 sa slová „osobitnom predpise“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú ...

3.

V § 6 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) musia byť sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2 časti ...

5.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „fretiek".

6.

V § 10 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Psy, mačky a fretky, ktoré sú predmetom obchodu, musia spĺňať požiadavky podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

„26a) Čl. 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych ...

7.

V § 14 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

8.

V § 14 ods. 2 sa za slovami „odseku 1" vypúšťa čiarka a slová „ako aj záruky uvedené v odseku ...

9.

V § 15 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

10.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

11.

§ 16 znie:

„§ 16 (1) Požiadavky na dovoz zvierat z tretích krajín, ich spermy, oocytov a embryí uvedené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) Čl. 8 až 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 146, ...

12.

V § 17 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín, ktoré poskytnú členským štátom a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:

„34b) Rozhodnutie Komisie 94/63/ES z 31. januára 1994 stanovujúce dočasný zoznam tretích krajín, ...

13.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

„§ 24a Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev ...

14.

Slovo „výmena" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „obchod" ...

15.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH ...

16.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z. Časť A Prevziať prílohu - Vzor 02-a Časť ...

17.

Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z. PODMIENKY SCHVÁLENIA PREVÁDZKARNÍ (1) Aby ...

18.

Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 5 a 6, ktoré znejú:

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnost 15. novembra 2005.

v z. Ivan Mikloš v. r.

Poznámky

  • 1)  Príloha č. 4 písm. h) a príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ...
  • 2)  § 14 ods. 8 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ...
  • 3)  Príloha č. 4 písm. h) a príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších ...
  • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu ...
  • 5)  Príloha č. 4 písm. h) a príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších ...
  • 6)  Kapitola 2.10.1. a príloha 3.5.1 k Medzinárodnému kódexu zdravia OIE.
  • 7)  Príloha č. 4 písm. f) a h) k zákonu č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 8)  Príloha č. 4 písm. h) a príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore