Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 496/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 31.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 496/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 496/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej ...

1.

V § 4 ods. 2 sa slová „riaditeľ ústavu jeho pracovnú tarifu primerane zníži“ nahrádzajú ...

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Odmeňovanie normovanej práce sa vykonáva tak, aby pri splnení normy spotreby práce v požadovanej ...

3.

Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

Čl. II

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore