Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov 490/2007 účinný od 01.11.2007

Platnosť od: 30.10.2007
Účinnosť od: 01.11.2007
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov 490/2007 účinný od 01.11.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 490/2007 s účinnosťou od 01.11.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia ...

1.

V prílohe č. 1 písm. c) bode 1.1 v pravom stĺpci sa vypúšťa slovo „Dánsko“.

2.

V prílohe č. 1 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Grapevine flavescence dorée MLO   Česká republika (do 31. marca 2009), regióny Champagne-Ardenne, ...

3.

Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Komisie 2007/40/ES z 28. júna 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES o ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore