Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70814
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky 481/2011 účinný od 01.07.2014 do 14.09.2015


Platnosť od: 17.12.2011
Účinnosť od: 01.07.2014
Účinnosť do: 14.09.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky 481/2011 účinný od 01.07.2014 do 14.09.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 481/2011 s účinnosťou od 01.07.2014 na základe 186/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene ...

§ 1
(1)

Okresy Slovenskej republiky v regióne stredné Slovensko a východné Slovensko sa zaraďujú podľa miery ...

a)
zóna A, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej ...
b)
zóna B, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100 %, najviac 135 % priemernej miery nezamestnanosti ...
c)
zóna C, okresy s mierou nezamestnanosti najviac 100 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej ...
(2)

Okresy Slovenskej republiky v regióne západné Slovensko sa vždy zaraďujú do zóny C.

(3)

Rozhodujúcim obdobím na zaradenie okresu do zóny podľa odseku 1 je miera nezamestnanosti za kalendárny ...

§ 2
(1)

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur ...

(2)

Ak je investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur realizovaný malým podnikom alebo stredným ...

§ 3
(1)

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov eur ...

a)
100 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danej oblasti podľa mapy regionálnej pomoci ...
b)
50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danej oblasti podľa mapy regionálnej pomoci ...
c)
34 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danej oblasti podľa mapy regionálnej pomoci ...
(2)

Investičnú pomoc, ktorá je vyššia ako 75 % výšky investičnej pomoci, ktorá môže byť poskytnutá podľa ...

§ 4
(1)

Maximálna výška dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok nesmie v zónach ...

(2)

Maximálna výška úľavy na dani z príjmov nesmie v zónach podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky ...

(3)

Maximálna výška príspevku na jedno vytvorené nové pracovné miesto nesmie v zónach podľa jednotlivých ...

(4)

Maximálna hodnota nehnuteľného majetku, ktorý bol nadobudnutý prevodom alebo zámenou za cenu nižšiu, ...

§ 5
(1)

Ustanovenia § 4 sa nepoužijú na investičný zámer v

a)
priemyselnej výrobe alebo v oblasti cestovného ruchu, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej ...
b)
oblasti technologického centra, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 4 milióny eur a v súvislosti ...
(2)

Celková výška investičnej pomoci na investičný zámer podľa odseku 1 sa vypočítava v súlade s Usmerneniami ...

§ 6
(1)

Maximálna intenzita investičnej pomoci schválená do 31. decembra 2011 sa posudzuje podľa doterajších ...

(2)

Na žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci, o ktorých nebolo rozhodnuté do 31. decembra 2011, sa vzťahuje ...

§ 6a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2013

Ak bolo potvrdenie o tom, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej ...

§ 6b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci podľa ...

§ 7

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita ...

§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Zóna Priemyselnávýroba Technologickécentrum Centrumstrategickýchslužieb Cestovný ruch A 35 % 35 ...

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

  MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE NA OBSTARANÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK V ZÓNACH PODĽA ...

  Zóna Priemyselná výroba Technologickécentrum Centrumstrategickýchslužieb Cestovný ruch A 35 % 35 ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

  Zóna Priemyselná výroba Technologickécentrum Centrumstrategickýchslužieb Cestovný ruch A 6 000 eur ...

  MAXIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU NA JEDNO VYTVORENÉ NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI ...

  Zóna Priemyselná výroba Technologickécentrum Centrumstrategickýchslužieb Cestovný ruch A 35 % 35 ...

Poznámky

 • 1)  § 3 písm. d) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 2)  Príloha I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci ...
 • 3)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 800/2008.
 • 4)  § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ C 209, 23. 7. 2013).
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore