Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače 46/2009 účinný od 12.02.2018

Platnosť od: 26.02.2009
Účinnosť od: 12.02.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 46/2009 s účinnosťou od 12.02.2018 na základe 217/2017

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore