Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický región 46/1997 účinný od 22.02.1997 do 16.09.1998

Platnosť od: 22.02.1997
Účinnosť od: 22.02.1997
Účinnosť do: 16.09.1998
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Stavebníctvo, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický región 46/1997 účinný od 22.02.1997 do 16.09.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 46/1997 s účinnosťou od 22.02.1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický región ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický región. Priestorové ...

(2)

Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch ...

§ 2

Dokumentácia schváleného územného plánu je uložená a možno do nej nahliadnuť na Krajskom úrade ...

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore