Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu 436/2005 účinný od 01.10.2005 do 31.12.2006


Platnosť od: 30.09.2005
Účinnosť od: 01.10.2005
Účinnosť do: 31.12.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu 436/2005 účinný od 01.10.2005 do 31.12.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 436/2005 s účinnosťou od 01.10.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...

1.

V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
požiadavky na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,“.

2.

V § 3 písm. b) štvrtý bod znie:

„4. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej ...

3.

V § 3 písm. ca) druhý bod znie:

„2. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej ...

4.

V § 3 písm. cb) tretí bod znie:

„3. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej ...

5.

V § 3 písm. d) štvrtý bod znie:

„4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

6.

V § 3 písm. e) štvrtý bod znie:

„4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

7.

V § 3 písm. f) štvrtý bod znie:

„4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

8.

V § 3 písm. g) štvrtý bod znie:

„4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

9.

V § 3 písm. h) štvrtý bod znie:

„4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

10.

V § 3 písm. i) tretí bod znie:

„3. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

11.

V § 5 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.

12.

V § 5 ods. 4 sa slovo „komisia“ nahrádza slovami „Európska komisia (ďalej len „Komisia")“. ...

13.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Vzorky osiva na účely kontroly odrodovej pravosti a na uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín ...

14.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Na účel uznania osiva olejnín a priadnych rastlín podľa odseku 1 sa odoberú vzorky osiva ...

15.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

„(3) Pri skúške vykonávanej pod úradným dohľadom pri uznávaní osiva podľa § 3 písm. b) ...

16.

V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

17.

§ 9 znie:

„§ 9 (1) Ak je ohrozené zásobovanie trhu základným osivom, certifikovaným osivom alebo obchodným ...

18.

V § 10 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripája sa slovo „alebo“.

19.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

20.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

21.

V § 10 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

22.

V § 13 sa vypúšťajú odseky 3 a 6.

Doterajšie odseky 4 , 5 a 7 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 9.

23.

V § 13 ods. 4 tretia veta znie: „Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú ...

24.

V § 18 sa vypúšťajú odseky 2 a 6 až 8.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

25.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním činnosti fyzickú osobu – podnikateľa alebo ...

26.

V § 18 ods. 4 úvodná veta znie: „Kontrolný ústav, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická ...

27.

V § 19 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „s tabuľkou zhody“.

28.

V § 19 písm. c) sa slová „§ 13 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 5“.

29.

V § 19 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

30.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Záverečné ustanovenie Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ...

31.

V § 23 sa slová „§ 13 ods. 3, 6 a 11“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 9“.

32.

V prílohe č. 1 bode 1 sa slovo „kvaky“ nahrádza slovom „repky“.

33.

V prílohe č. 1 sa na konci textu vypúšťajú slová „II. OBCHODNÉ OSIVO

Požiadavky ustanovené v častiach 2 až 4 sa uplatňujú aj na obchodné osivo.“.

34.

V prílohe č. 2 časti I bode 1 písm. b) druhej zarážke sa údaj „99,0 %“ nahrádza údajom ...

35.

V prílohe č. 2 časti I bode 3 v tabuľke A v šiestom stĺpci hlavičky sa za slová „Avena sterilis“ ...

36.

V prílohe č. 2 časti I bode 3 B písmenách b) a c) sa slová „ak sú“ nahrádzajú slovami „ak ...

37.

Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 165/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore