Podzákonné predpisy k predpisu 43/2005

  1. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 258/2008 účinný od 15.07.2008
MENU
Hore