Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska 427/2021 účinný od 01.12.2021

Platnosť od: 24.11.2021
Účinnosť od: 01.12.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska 427/2021 účinný od 01.12.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 427/2021 s účinnosťou od 01.12.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 9 a § 22 ods. 1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody ...

§ 1
(1)

Lokality uvedené v prílohe sa vyhlasujú za prírodné rezervácie.

(2)

Predmety ochrany prírodných rezervácií, výmery prírodných rezervácií a vymedzenia hraníc prírodných ...

(3)

Hranice prírodných rezervácií vymedzené geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačujú v katastri ...

(4)

Ciele starostlivosti o prírodné rezervácie, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania území prírodných ...

§ 2

Účelom vyhlásenia prírodných rezervácií je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného ...

§ 3
(1)

Na územiach prírodných rezervácií platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.

(2)

Ochranné pásma prírodných rezervácií podľa § 17 ods. 7 zákona neplatia.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

    Príloha k nariadeniu vlády č. 427/2021 Z. z.

    Prevziať prílohu - Príloha

Načítavam znenie...
MENU
Hore