Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh 417/2010 účinný od 31.12.2010


Platnosť od: 10.11.2010
Účinnosť od: 31.12.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh 417/2010 účinný od 31.12.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 417/2010 s účinnosťou od 31.12.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu ...

1.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c), d) a e), ktoré znejú:

„c) výnimky na registráciu druhov a odrôd zelenín, ktoré sa tradične pestovali v určitých ...

2.

V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zelenín2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...

3.

V § 2 písm. d) sa za slovo „riep“ vkladá čiarka a slovo „zelenín“.

4.

V § 2 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

5.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Podmienky registrácie odrody na zachovanie a odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých ...

6.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v už existujúcom zápise sa vyznačí jej použitie ...

7.

V § 4 ods. 4 písm. a) sa za slovo „druhov“ vkladajú slová „alebo spoločnom katalógu odrôd ...

8.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Kontrolný ústav zapíše odrodu na zachovanie u druhov zelenín ako odrodu, ktorej osivo môže ...

9.

V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zelenín1)“.

10.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

11.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Osivo odrody na zachovanie musí mať dostatočnú odrodovú čistotu.“.

12.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Overovanie osiva Osivo odrody na zachovanie a osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých ...

13.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Kontrolný ústav schváli dodatočnú oblasť produkcie osiva, ak Komisia ani zodpovedné orgány ...

14.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Skúšanie osiva (1) Osivo odrody na zachovanie musí spĺňať požiadavky na uznávanie podľa ...

15.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Dodávateľ, ktorý osivo odrody na zachovanie alebo osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie ...

16.

V § 10 ods. 3 sa za slová „jedného druhu“ vkladajú slová „poľných plodín“.

17.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Kontrolný ústav povolí uvádzať na trh ročne najviac také množstvo osiva zelenín z každej ...

18.

V § 13 písmeno f) znie:

„f) slová „odroda na zachovanie“ pri poľných plodinách a slová „certifikované osivo odrody ...

19.

Doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na obale s osivom odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach musí byť umiestnená ...

20.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Záverečné ustanovenia § 13a Kontrolný ústav oznamuje Komisii orgány ochrany genetických zdrojov ...

21.

§ 14 znie:

„§ 14 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v ...

22.

Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 215/2009 Z. z.

Obmedzenia týkajúce sa plochy na pestovanie osiva zelenín odrôd na zachovanie

Botanický názov Maximálna rozloha na pestovanieosiva pre každú odrodu na zachovanie[ha] Allium ...

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 215/2009 Z. z.

Maximálna čistá hmotnosť balenia osiva odrôd zelenín vyšľachtených na pestovanie v určitých ...

Botanický názov Maximálna čistá hmotnosť baleniapre jednotlivé druhy osív odrôd[g] Phaseolus ...

“.

23.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 215/2009 Z. z. Zoznam preberaných právne záväzných aktov ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore