Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. 400/2001 účinný od 15.10.2001 do 31.12.2004

Platnosť od: 12.10.2001
Účinnosť od: 15.10.2001
Účinnosť do: 31.12.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekárne, liečivá, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. 400/2001 účinný od 15.10.2001 do 31.12.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 400/2001 s účinnosťou od 15.10.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok ...

Príloha nariadenia vlády sa nahrádza novou prílohou, ktorá je prílohou k tomuto nariadeniu vlády. ...

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2001.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore