Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín 40/2005 účinný od 15.02.2005


Platnosť od: 15.02.2005
Účinnosť od: 15.02.2005
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolný systém, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín 40/2005 účinný od 15.02.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 40/2005 s účinnosťou od 15.02.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.

2.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Týmto nariadením nie je dotknutý osobitný predpis,3a) ktorým sa riadi organizovanie umelej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení ...

3.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) inseminačnou stanicou na odber spermy úradne schválená4) a úradne kontrolovaná prevádzkareň, ...

4.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) inseminačnou stanicou na skladovanie spermy úradne schválená4) a úradne kontrolovaná prevádzkareň, ...

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

5.

V § 3 písmeno a) znie:

„a) musí byť odobratá, spracovaná a uskladnená alebo len odobratá, alebo len spracovaná, alebo ...

6.

V § 3 písm. a) prvý bod znie:

„1. schválených8) na daný účel podľa § 5 ods. 1 na účely umelej inseminácie a na účely ...

7.

V § 3 písm. a) v druhom bode sa slovo „schválenej“ nahrádza slovom „schválených“.

8.

V § 4 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 3.

9.

V § 4 sa slovo „výmene“ nahrádza slovami „obchode so spermou“.

10.

§ 5 znie:

„§ 5 (1) Rozhodnutie o schválení inseminačnej stanice na odber spermy alebo inseminačnej stanice ...

11.

§ 8 znie:

„§ 8 Dovoz spermy pochádzajúcej z tretích krajín možno povoliť len z inseminačných staníc ...

12.

Slovo „výmena“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „obchod“ ...

13.

V prílohe č. 1 nadpis znie „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ...

14.

V prílohe č. 1 sa za slová „smernice Rady 2003/43/ES (Ú. v. ES L 143, 11. 6. 03, s. 23)“ vkladajú ...

15.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 290/2003 Z. z. ČASŤ A PODMIENKY NA ÚRADNÉ SCHVÁLENIE ...

„1) § 6 ods. 2 písm. j) bod 5 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene ...

2)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene ...

16.

Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 290/2003 Z. z. ČASŤ A PODMIENKY NA PREMIESTNENIE ZVIERAT ...

„1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene ...

17.

Príloha č. 4 znie:

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore