Všetky konsolidované znenia predpisu 362/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.2023 účinný od 01.10.2023
MENU
Hore