Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb 36/2015 účinný od 15.02.2020


Platnosť od: 28.02.2015
Účinnosť od: 15.02.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Rozpočtové právo, Právo EÚ, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 36/2015 s účinnosťou od 15.02.2020 na základe 20/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami ...

a)
platba na pestovanie cukrovej repy,
b)
platba na pestovanie chmeľu,
c)
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou,
d)
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou,
e)
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny,
f)
platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín,
g)
platba na pestovanie rajčiakov,
h)
platba na chov bahníc, jariek a kôz,
i)
platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka,
j)
platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
§ 2
Všeobecné požiadavky
(1)

Žiadosť o priame platby (ďalej len "žiadosť") môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre2) (ďalej len ...

(2)

Žiadosť podľa § 3 môže platobnej agentúre predložiť žiadateľ, ktorý dodáva cukrovú repu v príslušnom ...

(3)

Na žiadateľa sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia podľa osobitného predpisu.6)

(4)

Na žiadateľa sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľnohospodára podľa osobitného predpisu.7)

(5)

Na žiadateľa o priame platby podľa § 3 až 9 sa vzťahujú podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy ...

(6)

Priame platby podľa § 3 až 9 sa poskytnú žiadateľovi, ak poľnohospodárska plocha plodiny vedená podľa ...

(7)

Priame platby podľa § 10 až 12 sa poskytnú žiadateľovi, ak celkové platby podľa osobitného predpisu,10) ...

§ 3
Platba na pestovanie cukrovej repy

Platba na pestovanie cukrovej repy sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, ...

§ 4
Platba na pestovanie chmeľu
(1)

Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ...

(2)

Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne na výmeru chmeľnice, ktorá je vedená v registri chmeľníc podľa ...

§ 5
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
(1)

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje ...

(2)

Vybranými druhmi ovocia s vysokou prácnosťou sú

a)
jahody, lieska obyčajná, bobuľoviny, a to baza čierna, egreše, maliny, ríbezle a ruža jabĺčková,
b)
kôstkoviny, a to broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty, slivky a višne.
(3)

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej ...

a)
je vedená v registri ovocných sadov podľa osobitného predpisu12) a
b)
spĺňa podmienku minimálneho počtu životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu, ktorý je pri
1.
jahodách 2 000 kusov a lieske obyčajnej 200 kusov, bobuľovinách, a to baze čiernej 500 kusov, egrešoch, ...
2.
kôstkovinách 300 kusov.
§ 6
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
(1)

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý ...

(2)

Vybranými druhmi ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sú

a)
hrušky,
b)
jablká.
(3)

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej ...

a)
je vedená v registri ovocných sadov podľa osobitného predpisu12) a
b)
spĺňa podmienku minimálneho počtu 400 kusov životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu.
§ 7
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
(1)

Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku ...

(2)

Vybranými druhmi zeleniny sú

a)
listová zelenina, a to šalát a špenát,
b)
cibuľová zelenina, a to cibuľa, cesnak a pór,
c)
hlúbová zelenina, a to kapusta, kel, karfiol, kaleráb a ružičkový kel,
d)
koreňová zelenina, a to cvikla, mrkva, reďkev a reďkovka, petržlen a špargľa,
e)
plodová zelenina, a to baklažán, cuketa, dyňa, kukurica cukrová, melón, paprika, tekvica okrem tekvice ...
(3)

Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá ...

§ 8
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín
(1)

Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje ...

(2)

Vybranými druhmi bielkovinových plodín sú bôb, cícer, ďatelina, fazuľa, hrach, lucerna, lupina, sója, ...

(3)

Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej ...

§ 9
Platba na pestovanie rajčiakov
(1)

Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, ...

(2)

Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienku ...

§ 10
Platba na chov bahníc, jariek a kôz
(1)

Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak

a)
bahnice, jarky alebo kozy uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom ...
b)
žiadateľ je podľa osobitného predpisu14) držiteľom bahníc, jariek alebo kôz uvedených v zozname podľa ...
c)
je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
(2)

Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie ...

(3)

Ak je žiadateľom o platbu na chov bahníc, jariek a kôz združenie,16) podmienka podľa odseku 1 písm. ...

(4)

Na účely odseku 1 je

a)
bahnicou každá samica druhu oviec, ktorá sa aspoň raz obahnila alebo dosiahla vek jedného roka,
b)
jarkou každá samica druhu oviec vo veku osem mesiacov až jeden rok,
c)
kozou každá samica druhu kôz, ktorá sa aspoň raz okotila alebo dosiahla vek jedného roka.
§ 11
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
(1)

Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak

a)
vybrané kategórie hovädzieho dobytka uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v ...
b)
žiadateľ je podľa osobitného predpisu17) držiteľom nahlásených vybraných kategórií hovädzieho dobytka ...
c)
je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
(2)

Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky ...

(3)

Ak je žiadateľom o platbu na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka združenie,16) podmienka podľa ...

(4)

Vybranými kategóriami hovädzieho dobytka sú

a)
hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do šesť mesiacov,
b)
hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov,
c)
hovädzí dobytok samčieho pohlavia nad dva roky.
(5)

Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi po uplatnení koeficientu ...

§ 12
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
(1)

Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi, ak

a)
dojnice uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych ...
b)
žiadateľ je podľa osobitného predpisu17) držiteľom dojníc počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia ...
c)
je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
(2)

Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky ...

(3)

Ak je žiadateľom o platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka združenie,16) podmienka ...

(4)

Na účely odseku 1 je dojnicou samica hovädzieho dobytka vhodná na produkciu mlieka na trhové účely, ...

(5)

Na účely odseku 1 na hovädzí dobytok s čistým podielom plemena mäsového typu podľa prílohy č. 3a nie ...

§ 13
Predkladanie žiadosti
(1)

Žiadateľ predkladá žiadosť od termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom ...

(2)

Ak žiadateľ predloží žiadosť po termíne podľa odseku 1, sumy platieb sa znížia podľa osobitného predpisu20) ...

(3)

Prílohou k žiadosti podľa § 3 až 12 je čestné vyhlásenie o pravdivosti predkladaných údajov.

(4)

Prílohou k žiadosti

a)
podľa § 3 až 9 je zoznam žiadateľom obhospodarovaných dielov pôdnych blokov vrátane výmery a spôsobu ...
b)
podľa § 10 až 12 je zoznam obsahujúci čísla ušných značiek zvierat nahlásených žiadateľom.
(5)

Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 3, prílohou k žiadosti je aj zmluva o dodávke cukrovej repy z príslušného ...

(6)

Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 7 alebo § 8, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva ...

(7)

Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 9, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva alebo ...

(8)

Ak je žiadateľom o platbu podľa § 10 až 12 združenie, prílohou k žiadosti je aj zoznam členov združenia. ...

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo a identifikačné číslo, ...
c)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo štatutára alebo členov jej štatutárneho ...
(9)

Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom, ktorý obsahuje informácie podľa osobitného ...

(10)

Odsek 9 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý predložil žiadosť podľa osobitného predpisu.25)

§ 14
Zníženie, úprava a odňatie priamych platieb
(1)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť, sa v časti sumy, ktorá prekračuje 2 000 eur, v príslušnom ...

(2)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť ako úhrada finančnej disciplíny, sa určia podľa osobitného ...

(3)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 3 až 12, sa v prípade oneskoreného predloženia ...

(4)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 3 až 12, sa upravia podľa osobitného predpisu,29) ...

(5)

Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,31) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa ...

(6)

Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,33) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa ...

(7)

Žiadosť sa zamietne, ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ nedodržiava požiadavku podľa § 2 ods. 6 ...

(8)

Žiadosť podľa § 3 sa zamietne, ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ nedodržiava požiadavku podľa ...

§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)

Kontrola predložených žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného ...

(2)

Žiadateľ o priame platby je povinný umožniť platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste podľa osobitného ...

(3)

Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného žiadateľa podľa ...

(4)

Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,37) žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre ...

(5)

Zvieratá uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) na účely platby podľa § 10 až 12 možno nahradiť ...

(6)

Priame platby podľa § 3 až 9 sa poskytnú žiadateľovi, ktorý na výzvu podľa osobitného predpisu40) riadne ...

§ 16
Sumy priamych platieb

Sumy priamych platieb podľa § 3 až 12 určené podľa osobitného predpisu41) a koeficient úhrady finančnej ...

§ 16a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2016

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2016 sa posudzujú podľa ...

§ 16b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2017 sa posudzujú ...

§ 16c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2018

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2018 sa posudzujú podľa ...

§ 16d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných predo dňom nadobudnutia účinnosti ...

§ 16e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. februára 2020

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. februára 2020 sa posudzujú ...

Záverečné ustanovenia
§ 17

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 18

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2015.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

  MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV ZELENINY NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV ZELENINY

  Druh zeleniny Minimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha (v kusoch) Minimálna hmotnosť osiva na 1 ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

  MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN

  Druh bielkovinových plodín Minimálny počet kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha (v kusoch) ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

  KOEFICIENT PRE PREPOČET STAVU KATEGÓRIE HOVÄDZIEHO DOBYTKA NA DOBYTČIU JEDNOTKU

  Oprávnená kategória hovädzieho dobytka Jednotka pre určeniestavu kategórie hovädzieho dobytka Koeficient ...

  Príloha č. 3a k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

  HOVÄDZÍ DOBYTOK S ČISTÝM PODIELOM PLEMENA MÄSOVÉHO TYPU

  Kód plemena Plemeno AA Aberdeen Angus AR Aberdeen Red AU Aubrac BA Blonde d‘ Aquitaine BB ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení ...

  2.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú ...

  3.

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho ...

  4.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie ...

  5.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú ...
 • 2)  § 6 a 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
 • 3)  Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 4)  Napríklad čl. 4 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, § 5 a 6 nariadenia ...
 • 5)  Čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára ...
 • 6)  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 7)  § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 8)  § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 9)  § 2 písm. d) a § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 10)  Príloha č. 1 k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 11)  Čl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 12)  § 4a zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných ...
 • 13)  § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na ...
 • 15)  Napríklad čl. 4 až 6 nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva ...
 • 16)  § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka.
 • 17)  Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje ...
 • 18)  Napríklad čl. 4 a 7 nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva ...
 • 19)  § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 19a)  Čl. 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú ...
 • 20)  Čl. 13 ods. 1 prvý pododsek delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým ...
 • 21)  Čl. 13 ods. 1 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 22)  Čl. 127 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
 • 23)  § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...
 • 24)  § 13 ods. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 25)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory ...
 • 26)  Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, ...
 • 27)  § 14 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 28)  Čl. 13 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 29)  Hlava II kapitola IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 30)  Hlava III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
 • 31)  Hlava IV kapitola II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.Hlava V kapitola III vykonávacieho nariadenia ...
 • 32)  Hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 33)  Čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
 • 34)  Hlava III a hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 35)  Hlava V kapitola II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
 • 36)  § 16 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 37)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
 • 38)  Čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 39)  Čl. 30 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 40)  § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. ...
 • 41)  Čl. 52 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení a čl. 53 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore