Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71442
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá 359/2011 účinný od 01.11.2011


Platnosť od: 28.10.2011
Účinnosť od: 01.11.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá 359/2011 účinný od 01.11.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 359/2011 s účinnosťou od 01.11.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

úpravu požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie niektorých potravinárskych prevádzkarní, ...

b)

dodávanie potravín živočíšneho pôvodu z maloobchodnej prevádzkarne iným maloobchodným prevádzkarniam, ...

c)

požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva mäsa z hydiny a domácich králikov prvovýrobcami ...

d)

podrobnosti o označovaní mäsa zo zvierat, ktoré boli naliehavo zabité mimo bitúnku, a sprievodnom ...

§ 2
Úprava požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie
(1)

Na účely tohto nariadenia vlády sa potravinárskou prevádzkarňou s malým objemom výroby rozumie ...

(2)

Z požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie (ďalej len „štrukturálna požiadavka“) ...

(3)

Výnimku zo štrukturálnych požiadaviek možno povoliť tejto potravinárskej prevádzkarni s malým ...

a)

bitúnku, ktorý

1.

zabíja najviac 30 dobytčích jednotiek za týždeň,

2.

vopred oznámi regionálnej veterinárnej a potravinovej správe3) čas zabíjania a počet a pôvod ...

b)

rozrábkarni, ktorá vyrába najviac 5 t vykosteného mäsa týždenne alebo zodpovedajúce množstvo ...

(4)

Na účely tohto nariadenia vlády sa za jednu dobytčiu jednotku považuje jeden kus dospelého hovädzieho ...

a)

hovädzieho dobytka do šiestich mesiacov sa rovná 0,4 dobytčej jednotky,

b)

hovädzieho dobytka od šiestich mesiacov do dvoch rokov sa rovná 0,6 dobytčej jednotky,

c)

ovce alebo kozy sa rovná 0,15 dobytčej jednotky,

d)

plemennej prasnice alebo plemenného kanca so živou hmotnosťou nad 50 kg sa rovná 0,5 dobytčej jednotky, ...

e)

ostatných ošípaných sa rovná 0,3 dobytčej jednotky,

f)

odstavčaťa, jahňaťa alebo kozľaťa so živou hmotnosťou najviac 15 kg sa rovná 0,05 dobytčej ...

(5)

Ak ide o zver, použijú sa prepočty podľa odseku 4.

§ 3
Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne
a)

výnimky zo štrukturálnych požiadaviek, o ktoré žiada,

b)

opis a charakteristiku potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby, jej usporiadanie, stavebné ...

c)

druh, spôsob a rozsah činnosti potravinárskeho podniku a organizáciu jeho výroby,

d)

opatrenia na zabezpečenie hygieny a bezpečnosti potravín v súvislosti s povolením požadovaných ...

§ 4
Výnimky zo štrukturálnych požiadaviek
(1)

Potravinárskej prevádzkarni s malým objemom výroby možno povoliť tieto výnimky zo štrukturálnych ...

a)

bitúnok podľa § 2 ods. 3 písm. a) nemusí mať

1.

primerané a hygienické ustajňovacie priestory alebo čakacie ohrady, ak sú zvieratá po presunutí ...

2.

samostatné uzamykateľné zariadenia pre choré alebo podozrivé zvieratá, ak zvieratá pochádzajú ...

3.

samostatnú miestnosť alebo priestor na zabíjanie a jatočné opracovanie jednotlivých druhov zvierat, ...

4.

samostatnú miestnosť na vyprázdňovanie a čistenie žalúdkov a čriev, ak sa tieto operácie vykonávajú ...

5.

samostatné linky na zabíjanie a jatočné opracovanie jednotlivých druhov zvierat, ak sa tieto operácie ...

6.

samostatné miesto s vhodným zariadením na čistenie, umývanie a dezinfekciu prostriedkov na dopravu ...

7.

šatne s hygienickou slučkou, ak je v budove bitúnku mimo prevádzkových priestorov dostatočný ...

b)

rozrábkareň podľa § 2 ods. 3 písm. b) nemusí mať

1.

samostatné zariadenia na vykonávanie rozrábania rôznych druhov mäsa, ak sa tieto operácie s mäsom ...

2.

samostatné miestnosti na oddelené skladovanie mäsa nebaleného, nechráneného a mäsa baleného ...

3.

šatne s hygienickou slučkou, ak je v budove bitúnku mimo prevádzkových priestorov dostatočný ...

(2)

Potravinárska prevádzkareň s bitúnkom, v ktorej sa rozrába najviac 5 t mäsa týždenne podľa ...

(3)

Prevádzkovatelia bitúnkov a rozrábkarní s povolenými výnimkami zo štrukturálnych požiadaviek ...

§ 5
Dodávanie potravín živočíšneho pôvodu z maloobchodnej prevádzkarne iným maloobchodným prevádzkarniam, <span class="shorten">...</span>
(1)

Dodávanie potravín živočíšneho pôvodu je miestnou činnosťou maloobchodnej prevádzkarne, ak ...

(2)

Dodávanie potravín živočíšneho pôvodu inej maloobchodnej prevádzkarni podľa odseku 1 môže ...

a)

je zriadená ako trvalé zariadenie8) okrem stánkov a stanov na predaj potravín, pojazdných predajných ...

b)

dodržiava príslušné osobitné hygienické požiadavky podľa § 6,

c)

je na dodávanie potravín živočíšneho pôvodu a činnosti podľa § 6 zaregistrovaná.10)

(3)

Prevádzkovateľ maloobchodnej prevádzkarne s okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou je povinný ...

§ 6
Dodávanie mäsa, mletého mäsa, mäsových prípravkov, mäsových výrobkov, škvarených živočíšnych <span class="shorten">...</span>
(1)

Dodávanie mäsa, mletého mäsa, mäsových prípravkov alebo mäsových výrobkov, škvarených živočíšnych ...

a)

okrajovou činnosťou, ak maloobchodná prevádzkareň týždenne

1.

rozrába, delí, krája, porciuje, vykosťuje celkovo najviac 2 t mäsa11) domácich kopytníkov a zveriny ...

2.

vyrába celkovo najviac 1 t mletého mäsa a mäsových prípravkov určených na spotrebu po tepelnej ...

3.

vyrába celkovo najviac 200 kg mletého mäsa alebo mäsových prípravkov určených na spotrebu v ...

4.

dodáva inej maloobchodnej prevádzkarni také množstvo čerstvého mäsa, mletého mäsa, mäsových ...

b)

obmedzenou činnosťou, ak iná maloobchodná prevádzkareň

1.

dodávané mäso, mleté mäso, mäsové prípravky alebo škvarené živočíšne tuky, oškvarky a ...

2.

označuje dávky vyrobeného mletého mäsa alebo mäsových prípravkov a mäsových výrobkov určených ...

(2)

Celkové množstvo mletého mäsa vymedzené v odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na mleté mäso, ktoré ...

(3)

Maloobchodná prevádzkareň, ktorá vykonáva činnosti dodávania podľa odseku 1, musí pri manipulácii ...

a)

ak sa priestory používajú na rozdielne výrobné a spracovateľské operácie podľa odseku 1 písm. ...

b)

teplota vo všetkých častiach čerstvého mäsa nesmie prekračovať

1.

+3 °C, ak ide o vedľajšie jatočné produkty, a +7 °C, ak ide o ostatné mäso domácich kopytníkov ...

2.

+4 °C, ak ide o mäso hydiny, mäso králikov a mäso z bežcov,

c)

mäso používané na výrobu mletého mäsa a mäsových prípravkov musí spĺňať požiadavky uvedené ...

1.

vychladiť na vnútornú teplotu najviac +2 °C, ak ide o mleté mäso, alebo najviac +4 ° C, ak ide ...

2.

zmraziť na vnútornú teplotu –18 °C a nižšiu; mleté mäso a mäsové prípravky sa nesmú po ...

d)

balené mleté mäso z hydiny alebo nepárnokopytníkov určené na priame dodávanie konečnému spotrebiteľovi ...

e)

mäsové výrobky15) sa nesmú vyrábať z týchto tkanív a materiálov:

1.

samičích alebo samčích pohlavných orgánov okrem semenníkov,

2.

močových orgánov okrem obličiek a močového mechúra,

3.

chrupaviek hrtana, priedušníc a extralobulárnych priedušiek,

4.

očí a očných viečok,

5.

vonkajších sluchovodov,

6.

rohovinových tkanív,

7.

hlavy hydiny okrem hrebeňa, ušníc, lalokov a karunkúl,

8.

pažeráka, hrvoľa, čriev a pohlavných orgánov hydiny,

f)

pri výrobe škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov16)

1.

sa musia používať suroviny, ktoré spĺňajú osobitné hygienické požiadavky17) a ktoré pozostávajú ...

2.

musí maloobchodná prevádzkareň spĺňať osobitné hygienické požiadavky na skladovanie surovín ...

3.

sa pri škvarení nesmú používať rozpúšťadlá,

4.

môže vyškvarený tuk obsahovať najviac 4 meq/kg peroxidov.19)

§ 7
Malé množstvá mäsa z hydiny, domácich králikov a malé množstvá voľne žijúcej zveri a zveriny <span class="shorten">...</span>
(1)

Malé množstvá podľa § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 a 2

a)

musia pochádzať z vlastného chovu prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie činností ustanovených ...

b)

možno dodávať len priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarniam ...

(2)

Malé množstvá podľa odseku 1 možno dodávať len do miestnej maloobchodnej prevádzkarne, ktorou ...

a)

manipuluje s potravinami a skladuje ich v mieste predaja alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi ...

b)

je vzdialené najviac 2 hodiny cesty za dodržania hygienických podmienok prepravy od územného obvodu ...

(3)

Miestna maloobchodná prevádzkareň podľa odseku 2 nesmie ďalej dodávať malé množstvá iným ...

§ 8
Hygienické požiadavky na malé množstvá mäsa z hydiny a z králikov
(1)

Malým množstvom mäsa

a)

z hydiny zabitej na farme alebo v chove prvovýrobcu (ďalej len „mäso z hydiny“) sú nespracované ...

b)

z králikov sú nespracované telá králikov a z nich oddelené nespracované vedľajšie jatočné ...

(2)

Prvovýrobca môže mäso z hydiny a mäso z králikov predávať vo vlastných priestoroch alebo na ...

a)

chová hydinu alebo králiky určené na ľudskú spotrebu a vykonáva s prvovýrobou spojené operácie ...

b)

vyprodukuje na farme alebo v chove ročne menej ako

1.

10 000 kusov hydiny,

2.

2 500 kusov králikov.

(3)

Na stupni prvovýroby možno hydinu a z nej získané mäso podrobiť len týmto operáciám:

a)

omráčeniu a usmrteniu vykrvením, obareniu a ošklbaniu, vypitvaniu, odstráneniu hlavy a inému jatočnému ...

b)

očisteniu, chladeniu alebo zmrazeniu a vloženiu do vhodného kontajnera na prepravu alebo ponúkanie ...

(4)

Na stupni prvovýroby možno králiky a z nich získané mäso podrobiť len týmto operáciám:

a)

omráčeniu a usmrteniu vykrvením, stiahnutiu z kože, vypitvaniu alebo inému jatočnému opracovaniu ...

b)

očisteniu, chladeniu alebo zmrazeniu a vloženiu do vhodného kontajnera na prepravu alebo ponúkanie ...

(5)

Prvovýrobca nesmie na stupni prvovýroby vykonávať operácie, ktoré podstatne menia anatomickú ...

(6)

Zabíjanie hydiny a králikov a následné jatočné opracovanie ich tiel sa vykonáva bez zbytočného ...

(7)

Prvovýrobca, ktorý priamo predáva alebo dodáva mäso z hydiny alebo mäso z králikov, dodržiava ...

(8)

Ak sa mäso z hydiny alebo mäso z králikov ihneď po zabití a jatočnom opracovaní nepredá v priestoroch ...

(9)

Prvovýrobca po zabití a úprave tiel a vnútorností z hydiny alebo králikov

a)

používa na uchovávanie, manipuláciu, dodávanie, prepravu a ponúkanie mäsa z hydiny alebo mäsa ...

b)

zabezpečí vlastnou kontrolou, aby dodávané a priamo predávané mäso z hydiny alebo mäso z králikov ...

c)

nakladá s časťami odstránenými pri jatočnej úprave alebo s vnútornosťami, ktoré nie sú určené ...

(10)

Prvovýrobca, ktorý priamo predáva mäso z hydiny alebo mäso z králikov konečným spotrebiteľom ...

a)

na etikete alebo visačke upevnenej ku každému telu alebo vnútornostiam tieto ľahko čitateľné ...

1.

meno, priezvisko a adresu prvovýrobcu, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné ...

2.

adresu zaregistrovanej prevádzkarne, farmy alebo chovu prvovýrobcu, z ktorého mäso pochádza, ak ...

b)

dobre viditeľné a čitateľné upozornenie pre kupujúcich: „Hydinové mäso nie je veterinárne ...

c)

údaje o spôsobe úpravy tiel a vnútorností podľa odseku 11.

(11)

Ak sa telá hydiny alebo králikov z farmových chovov predávajú v priestoroch prvovýrobcu alebo ...

(12)

Králikom možno oddeliť hlavu od tela až po predaji konečnému spotrebiteľovi v priestoroch prvovýrobcu, ...

(13)

Prvovýrobca okrem vedenia záznamov, ktoré sa týkajú vysledovateľnosti a hygieny prvovýroby mäsa ...

a)

písomné záznamy, ktorými preukazuje celkové množstvo hydiny alebo celkové množstvo králikov

1.

chovaných ročne na zaregistrovanej farme alebo v zaregistrovanom chove,

2.

zabitých na zaregistrovanej farme alebo v zaregistrovanom chove,

b)

osobitné záznamy o počtoch hydiny a králikov zabitých na farme alebo v chove a dodaných alebo ...

(14)

Záznamy podľa odseku 13 uchováva prvovýrobca najmenej 12 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho ...

§ 9
Hygienické požiadavky na malé množstvá voľne žijúcej zveri a zveriny z nej
(1)

Malým množstvom ulovenej voľne žijúcej zveri,29) ktoré môže užívateľ poľovného revíru ...

(2)

Malým množstvom mäsa11) z voľne žijúcej zveri (ďalej len „zverina“), ktoré môže užívateľ ...

(3)

Priamo predávať alebo dodávať malé množstvá ulovenej voľne žijúcej zveri alebo zveriny z nej ...

(4)

Vyškolená osoba vykoná vyšetrenie čo najskôr po usmrtení ulovenej voľne žijúcej zveri, pri ...

a)

o veľkú voľne žijúcu zver, vyšetrí telové otvory a ich okolie, výstelku telových dutín, vnútorné ...

b)

o zajaca poľného a králika divého, vyšetrí oči, telové otvory a ich okolie, brušnú oblasť ...

c)

o pernatú zver, vyšetrí oči a telové otvory.

(5)

Pri priamom predaji alebo dodávaní malého množstva ulovenej voľne žijúcej zveri alebo zveriny ...

(6)

Chladenie ulovenej zveri sa musí začať v primeranom čase po usmrtení a vo všetkých častiach ...

(7)

Vychladenú ulovenú zver alebo zverinu z nej možno dodávať konečnému spotrebiteľovi do 7 dní ...

(8)

Sťahovanie kože alebo šklbanie zveri, pitvanie malej zveri určenej na rozrábanie podľa odseku ...

(9)

Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za označenie tiel a jedlých vedľajších produktov zveri ...

(10)

K dodanej ulovenej voľne žijúcej zveri určenej na priamy predaj alebo zverine získanej z nej pripojí ...

(11)

Užívateľ poľovného revíru vedie evidenciu použitia ulovenej voľne žijúcej zveri alebo zveriny ...

(12)

Užívateľ poľovného revíru uchováva záznamy podľa odseku 11 najmenej 12 mesiacov po skončení ...

(13)

Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za to, že voľne žijúca zver alebo zverina z nej, ak ide ...

§ 10
Naliehavé zabitie mimo bitúnku
(1)

Telá domácich kopytníkov naliehavo zabitých mimo bitúnku musí pri preprave na bitúnok sprevádzať ...

(2)

Mäso zo zvierat naliehavo zabitých mimo bitúnku, ktoré bolo po prehliadke post mortem vykonanej ...

a)

v hornej časti skratku názvu okresu,32) v ktorom je umiestnená prevádzkareň,

b)

v strednej časti schvaľovacie číslo prevádzkarne, pod ktorým možno v osobitnej zdravotnej značke ...

c)

v dolnej časti písmeno „N“.

(3)

Na označovanie čerstvého mäsa osobitnou zdravotnou značkou podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje ...

(4)

Vnútornosti, krv a koža zvierat naliehavo zabitých mimo bitúnku nesmú byť určené na ľudskú ...

§ 11
Záverečné ustanovenia

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 12

Toto nariadenie vlády bolo prijaté v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti ...

§ 13
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia ...

§ 14
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.

Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 13 ods. 4 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 ...
 • 2)  
 • 3)  § 8 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú ...
 • 5)  § 41 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 41 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Čl. 5 a 7 nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
 • 8)  § 10 ods. 1 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...
 • 9)  § 14 písm. b) až d) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...
 • 10)  § 40 ods. 3 písm. e) druhého bodu zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  
 • 12)  § 2 ods. 24 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...
 • 13)  Nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
 • 14)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 15)  
 • 16)  
 • 17)  
 • 18)  
 • 19)  
 • 20)  § 40 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 40 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb ...
 • 23)  § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a ...
 • 24)  § 14 písm. b) až d) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...
 • 25)  Čl. 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
 • 26)  Príloha I k nariadeniu (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
 • 27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 28)  § 4 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  
 • 30)  
 • 31)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy ...
 • 32)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický ...
 • 33)  Príloha I oddiel I kapitola III body 1, 2, 4 až 6 a 9 k nariadeniu (ES) č. 854/2004 v platnom znení. ...
 • 34)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore