Všetky konsolidované znenia predpisu 35/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2008 účinný od 01.02.2008
MENU
Hore