Všetky konsolidované znenia predpisu 340/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.11.2013 účinný od 01.11.2013
MENU
Hore