Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky 333/2021 účinný od 20.11.2021

Platnosť od: 07.09.2021
Účinnosť od: 20.11.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky 333/2021 účinný od 20.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 333/2021 s účinnosťou od 20.11.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie ...

1.

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.

2.

Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. Z.

3.

V § 9 odsek 1 znie:

„Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.“.

4.

Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. novembra 2021.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore