Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z. 290/2012 účinný od 01.10.2012

Platnosť od: 27.09.2012
Účinnosť od: 01.10.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z. 290/2012 účinný od 01.10.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 290/2012 s účinnosťou od 01.10.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov ...

1.

V § 1 odsek 1 znie:

„(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ...

2.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Koncová sieť poskytovateľov Koncová sieť poskytovateľov je uvedená v prílohe č. 7.“. ...

3.

Za prílohu č. 6 sa dopĺňa príloha č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. Koncová sieť poskytovateľov Druhzdravotníckeho ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore