Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo 278/2022 účinný od 01.10.2022 do 31.12.2030

Platnosť od: 02.08.2022
Účinnosť od: 01.10.2022
Účinnosť do: 31.12.2030
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo 278/2022 účinný od 01.10.2022 do 31.12.2030
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 278/2022 s účinnosťou od 01.10.2022
Načítavam znenie...
MENU
Hore