Všetky konsolidované znenia predpisu 271/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2019 účinný od 01.09.2019
MENU
Hore