Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 271/2019 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 28.08.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 271/2019 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 271/2019 s účinnosťou od 01.09.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 37b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich ...

1.

V § 2 ods. 9 a § 11 celom texte sa slová „asistent výživy“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

2.

V § 2 ods. 20 a § 15 celom texte sa slová „zdravotnícky asistent“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

3.

V § 2 sa za odsek 20 vkladá nový odsek 21, ktorý znie:

„(21) Profesijný titul „zubný asistent“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 50a, § 83a ods. 3 a 83c ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. ...

Doterajšie odseky 21 až 27 sa označujú ako odseky 22 až 28.

4.

V § 2 ods. 28, § 4 ods. 6, § 5 ods. 3, § 6 ods. 8, § 7 ods. 4, § 8 ods. 3, § 9 ods. 3, § 10 ...

5.

V § 2 ods. 28 sa číslo „26“ nahrádza číslom „27“.

6.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) § 3 ods. 2, § 79 ods. 1 a 4 a § 83c ods. 15 až 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky ...

7.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na ...

8.

V § 4 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Profesijný titul „čeľustný ortopéd“ používa zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

9.

V § 4 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

10.

V § 4 ods. 5 sa slová „1 a 3 až 5“ nahrádzajú slovami „1, 3 a 4“ .

11.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Farmaceut podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu „farmaceut špecialista“ používať ...

12.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Sestra podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu „sestra špecialistka“ používať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) § 11 ods. 2, § 79 ods. 7 až 16, § 79a ods. 1 a § 83d ods. 1 až 3 nariadenia vlády Slovenskej ...

13.

V § 6 sa vypúšťajú odseky 3 až 7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 až 35 sa vypúšťajú.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 3.

14.

V § 6 ods. 3 sa slová „1 až 7“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.

15.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Pôrodná asistentka podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu „pôrodná asistentka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36) § 14 ods. 3, § 79 ods. 18, § 83c ods. 10 a § 83d ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky ...

16.

V § 7 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

17.

V § 7 ods. 3 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.

18.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Profesijný titul „operátor operačného strediska záchrannej zdravotnej služby“ používa ...

19.

V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zdravotnícky záchranár podľa odseku 1, ktorý nepoužíva profesijný titul „operátor ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

„42a) Príloha č. 3 časť K druhý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

20.

V § 13 ods. 5 sa slová „1 a 3“ nahrádzajú slovami „1, 3 a 4“.

21.

V § 15 ods. 1 sa slovo „špecialista“ nahrádza slovom „špecialistka“ a slová „ktorý je ...

22.

V § 16 odsek 3 znie:

„(3) Profesijný titul „klinický logopéd“ používa logopéd so špecializáciou v špecializačnom ...

23.

V § 17 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Profesijný titul „klinický psychológ“ používa psychológ so špecializáciou v špecializačnom ...

24.

V § 19 odsek 2 znie:

„(2) Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného ...

25.

V § 19 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Profesijný titul „klinický fyzik“ používa fyzik so špecializáciou v špecializačnom ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

26.

V § 19 ods. 4 sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.

27.

V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „do 31. ...

28.

V § 22 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore