Všetky konsolidované znenia predpisu 266/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2013 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014
MENU
Hore