Všetky konsolidované znenia predpisu 250/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.12.2021 účinný od 15.12.2021
MENU
Hore