Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 250/2021 účinný od 15.12.2021

Platnosť od: 29.06.2021
Účinnosť od: 15.12.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 250/2021 účinný od 15.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 250/2021 s účinnosťou od 15.12.2021
Načítavam znenie...
MENU
Hore